Over TechwijzerFZ

De TechwijzerFZ is ontwikkeld door het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) in samenwerking met het Programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) en Transfore. 

De afgelopen jaren is de inzet van technologieën binnen de behandeling in de forensische zorg sterk toegenomen. Het potentieel van technologieën wordt in de praktijk echter nog niet volledig benut: het gebruik blijft achter en technologieën zijn vaak niet bekend of niet voldoende ingebed in de behandeling. In het KFZ onderzoek (call 2018-80) Technologie in de forensische GGZ is wetenschappelijk literatuur verbonden met de ervaringen uit de praktijk. Naar aanleiding van het onderzoek werd geconcludeerd dat veel behandelaren en managers open staan voor het gebruik van technologieën, maar niet bekend zijn met de mogelijkheden. 

Een van de aanbevelingen uit dit onderzoek is het ontwikkelen van een overzicht van technologieën die interessant en bruikbaar zijn voor de forensische zorg. Vanuit deze behoefte is de TechwijzerFZ ontwikkeld. Het doel van de TechwijzerFZ is een overzicht bieden van de technologische middelen die beschikbaar of interessant zijn voor het forensische zorgveld en direct bruikbaar zijn in de behandeling van cliënten. De TechwijzerFZ biedt per technologie beknopte informatie over de doelgroep, doel, inhoud en indien beschikbaar: implementatiebenodigdheden. Deze informatie zal zo veel als mogelijk ondersteund worden met beschikbare filmpjes en foto’s.

De TechwijzerFZ is bedoeld voor behandelaren, therapeuten, sociotherapeuten en begeleiders van organisaties die forensische zorg aanbieden en;

  • Technologie in hun organisatie willen implementeren;
  • Geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden die technologie te bieden heeft; 
  • Interesse hebben in alle beschikbare technologieën. 


De TechwijzerFZ is mede tot stand gekomen dankzij enthousiaste collega's uit het forensische zorgveld die diverse vragenlijsten hebben ingevuld en hun feedback hebben gegeven middels een pilot. Daarnaast is er een expertteam betrokken, die vanuit hun kennis en expertise over technologieën voor de forensische zorg, input en feedback geven op de inhoud van de TechwijzerFZ. 

De TechwijzerFZ biedt geen uitputtend overzicht en is een dynamische website. Dit betekent dat zij altijd in ontwikkeling is. Wil jij een nieuwe technologie aanmelden? Dit kan via nieuwe technologie?

Meer informatie over de KFZ onderzoeken: 

 

Webinar

Op 14 april 2022 heeft de TechwijzerFZ webinar plaatsgevonden waar onderleiding van Hanneke Kip en drie gastsprekers Guntur Sandino,  Peter de Looff en Lotte van der Maas, de TechwijzerFZ op feestelijke wijze is gelanceerd. Het webinar is terug te kijken via de volgende link:

Klik hier om het webinar terug te kijken