Overzicht

ADHD: Begrijp je ADHD

Het doel van de module is de cliënt te informeren over ADHD en te motiveren voor behandeling.
ADHD:  Begrijp je ADHD

De module is ontwikkeld voor volwassenen met ADHD die wachten op behandeling of aan het begin van hun behandeling staan.

In deze module krijgen cliënten psycho-educatie over ADHD: wat betekent de diagnose? Hoe ga je om met het feit dat je ADHD hebt? En wat verwacht je van een behandeling, wat wil je bereiken? De module is ontwikkeld voor volwassenen met ADHD die aan het begin van hun behandeling staan. 

In de module krijgen cliënten informatie en gaan ze aan de slag met oefeningen. In diverse video’s geeft een professional adviezen en vertellen mensen met ADHD over hun ervaringen. Na het volgen van de module heeft de cliënt belangrijke basiskennis over ADHD opgedaan, heeft hij of zij meer zicht op de eigen situatie en weet hij of zij wat de belangrijkste doelen zijn. Door de verkregen informatie kan een cliënt de diagnose ADHD beter begrijpen en met het volgen van de module wordt acceptatie van de diagnose vergroot.  

Hulpverleners kunnen de module inzetten als startmodule bij behandeling van ADHD. Na het doorlopen kan aan de hand van de specifieke klachten van de cliënt worden besloten om één of meerdere vervolgmodules in te zetten.  

Naast de module ‘Begrijp je ADHD’ is er een dagboek ‘ADHD’. In dit dagboek kunnen cliënten bijhouden wat er wel en niet goed gaat, zodat ze steeds beter herkennen wat hen helpt om te gaan met ADHD.  

Naar afronding van de module zijn er een aantal vervolg modules:  

  • Hoe krijg je meer structuur in je dagen? 
  • Hoe zorg je voor minder rommel? 
  • Hoe maak je wachten makkelijker?  
  • Kijk naar de toekomst 

 

Minddistrict in samenwerking met

De sessies zijn ontwikkeld door Martijn Koning en Christina Markert van Minddistrict in samenwerking met Miriam Wauters, Silke Janssen en Nathalie Spaai van Mondriaan. Ook Hans Adriaans van GGZ Eindhoven en Bart Liesveld van de Praktijk voor Directieve Psychotherapie Meerssen waren bij de ontwikkeling betrokken. Merijn Borsje en ervaringsdeskundige Aukje Huijts hebben tevens inhoudelijk bijgedragen aan de module.

Kosten

Minddistrict en de producten die ze maken hebben 1 doel: het digitaal ondersteunen van mensen die een gedragsverandering maken op hun route naar herstel. Die routes zijn verschillend, en kunnen door verschillende organisaties begeleid worden. Of het nu gaat om preventie of nazorg, of het gaat om een klinische setting of helemaal niet.  

De modules van minddistrict zijn niet los te gebruiken. Voor meer informatie zoals kosten kan er contact opgenomen worden via het contact formulier

Meer weten?

 

Fit for eMental Health (EMH) 

Om een online behandeling vorm te geven is het belangrijk een gesprek aan te gaan met de cliënt over het vormgeven van een dergelijke behandeling. Uit onderzoek zijn er zes items naar voren gekomen die dienen als gespreksonderwerpen om samen tot een goede vorm van online behandelen te komen: shared decision-making. De items worden dus niet zelfstandig door de patiënt ingevuld, maar tijdens een gesprek. Het is de bedoeling dat behandelaar en cliënt samen het juiste antwoord markeren. Maak daarbij altijd een afweging tussen de inschatting van je cliënt en die van jezelf en probeer tot overeenstemming te komen.