Overzicht

Agressie

In deze module krijgt de gebruiker handvatten aangereikt om meer controle te krijgen over zijn of haar agressieve impulsen.
Agressie

De module ‘Agressie’ is ontwikkeld voor volwassenen met problemen in de agressieregulatie en behandelt onderwerpen die relevant zijn bij de behandeling van problemen in de agressieregulatie. De online module kan worden gecombineerd met face – to – face contact voor een complete behandeling. 

In de module kan de cliënt oefenen met het herkennen van spanningsopbouw bij zichzelf en het op tijd actie ondernemen en daarmee proberen een uitbarsting te voorkomen. 

De module Agressie behandelt onderwerpen die relevant zijn bij de behandeling van problemen in de agressieregulatie. De opzet van de module ziet er als volgt uit:

 • Mijn agressie de baas worden 
 • Voor – en nadelen van agressie 
 • De cirkel van geweld 
 • Risicosituaties 
 • Denkstijlen 
 • Emoties en lichaamssignalen 
 • Ontspannend 
 • Risicogedrag en de rode knop 
 • Zelfcontrole 
 • Assertiviteit 
 • Omgaan met anderen 
 • Terugvalpreventie 
 • Een leven zonder agressie 

De module doorloopt in 10 hoofdstukken de volgende onderdelen:

 • Motivatie voor verandering;
 • Herkennen van signalen die leiden tot agressie;
 • Omgaan met oplopende spanning en emoties (waaronder ontspanningsoefeningen en de time-out);
 • Voorkomen van terugval.

Mensen die de module volgen krijgen informatie, lezen oefeningen van voorbeeldcliënten, en gaan aan de slag met één of meerdere oefeningen. Aan het eind van de module heeft de cliënt praktische handvatten om beter om te gaan met agressieve impulsen. Ook heeft hij of zij vaardigheden aangeleerd om lastige situaties in de toekomst het hoofd te kunnen bieden. 

Illustratie van de circle of violence 

Bron: Minddistrict

Minddistrict in samenwerking met

De module ‘Agressie’ is ontwikkeld door Minddistrict, in samenwerking met GGZ Noord-Holland-Noord. Minddistrict ontwikkelt content middels de gevalideerde methode 'intervention mapping', waarbij relevante literatuur, inhoudelijke experts en gebruikersinput gecombineerd worden met kennis van gedragsdeterminanten (MoA's), gedragsverandertechnieken (BCT's) en persuasive design.

Interessant om te lezen

Kosten

Minddistrict en de producten die ze maken hebben 1 doel: het digitaal ondersteunen van mensen die een gedragsverandering maken op hun route naar herstel. Die routes zijn verschillend, en kunnen door verschillende organisaties begeleid worden. Of het nu gaat om preventie of nazorg, of het gaat om een klinische setting of helemaal niet.  

De modules van minddistrict zijn niet los te gebruiken. Voor meer informatie zoals kosten kan er contact opgenomen worden via het contact formulier

Meer weten?

 

Fit for eMental Health (EMH) 

Om een online behandeling vorm te geven is het belangrijk een gesprek aan te gaan met de cliënt over het vormgeven van een dergelijke behandeling. Uit onderzoek zijn er zes items naar voren gekomen die dienen als gespreksonderwerpen om samen tot een goede vorm van online behandelen te komen: shared decision-making. De items worden dus niet zelfstandig door de patiënt ingevuld, maar tijdens een gesprek. Het is de bedoeling dat behandelaar en cliënt samen het juiste antwoord markeren. Maak daarbij altijd een afweging tussen de inschatting van je cliënt en die van jezelf en probeer tot overeenstemming te komen.