Overzicht

Alcoholmeter

De Alcoholmeter is een enkelband die elke 30 minuten een sample neemt van het zweet van de drager en daaruit afleest of diegene alcohol heeft gedronken.

Alcoholgebruik wordt doorgaans gemeten door middel van urinecontroles, blaas- en bloedtesten. Deze controlemiddelen geven een momentopname; de cliënt kan -met enige planning- tussen de testdagen door alsnog drinken. De Alcoholmeter meet 24/7, elke 30 minuten, of iemand heeft gedronken. Het gaat om een transdermale alcoholmeting; zo’n 1 procent van de genuttigde alcohol verlaat het lichaam via de huid.

De Alcoholmeter kan worden ingezet voor volwassen cliënten die onder toezicht staan van de reclassering (3RO) en problemen hebben met hun alcoholgebruik. Het doel van de Alcoholmeter is tweeledig: enerzijds is het een controlemiddel voor alcoholgebruik, anderzijds is het een hulpmiddel om te werken aan het verminderen van problematisch alcoholgebruik. Zo geeft het inzicht in alcoholgebruik (tijdstip en hoeveelheid) en werkt het voor cliënten als een stok achter de deur om niet te drinken. Men weet dat het alcoholgebruik niet onopgemerkt blijft. Bij terugval kan snel ingegrepen worden.

De Alcoholmeter is alleen in te zetten bij volwassen cliënten die onder toezicht staan van de reclassering (3RO). Op dit moment is een wetswijziging in voorbereiding waardoor de Alcoholmeter in de toekomst ingezet kan worden als wettelijk controlemiddel voor door een rechter opgelegde alcoholverboden. Op dit moment wordt de Alcoholmeter ingezet bij toezichtcliënten die hun alcoholgebruik vrijwillig willen monitoren.