Overzicht

CleVR

CleVR ontwikkelt interactieve en in real-time aan te passen Virtual Reality toepassingen voor het behandelen van diverse cliëntpopulaties binnen de GGZ. Daarnaast wordt onze VR-software ook gebruikt voor het trainen van gesprekstechnieken voor professionals zoals politieagenten, verpleegkundigen, personeel in tbs-klinieken en gevangenispersoneel.
CleVR

CleVR B.V. ontwikkelt software met levendige en interactieve virtuele werelden, ten behoeve van Virtual Reality Cognitieve Gedragstherapie (VR-CGT), bekend onder de naam Social Worlds. De software wordt ontwikkeld en geleverd in combinatie met onze hardware (laptop, tablet en VR-set). 

Met behulp van een VR-bril wordt de gebruiker ondergedompeld in onze virtuele realiteit. Deze bestaat uit diverse gangbare omgevingen binnen- en buitenshuis en meer specifieke omgevingen, zoals bijvoorbeeld een gevangenis, school of bus. De interactiviteit van onze VR-software vertaalt zich in het feit dat de behandelaar/trainer direct kan reageren op het gedrag van de client. De gesprekken in onze VR worden gevoerd met en via een virtueel karakter. Via dit karakter gaat de behandelaar, via een stemvervormer, het gesprek aan met de client. De client kan hierdoor op een realistische manier een conversatie voeren. Daarnaast kan de behandelaar de complexiteit van de scenario’s gecontroleerd en gradueel op- en afbouwen en geheel op maat aan de client aanbieden. Dit alles is uiteraard mogelijk in real-time!

VR-CGT wordt op dit moment met succes toegepast bij de volgende cliëntpopulaties:

 1. Psychotische stoornis (doorgemaakte psychose, angst en paranoïde als restklachten).
 2. Sociale angststoornis
 3. Paniekstoornis (met en zonder agorafobie)
 4. Gegeneraliseerde angststoornis
 5. Depressieve stoornis met angstige stemming
 6. Autisme
 7. Angstklachten in het kader van een persoonlijkheidsstoornis
 8. Verslavingsstoornissen
 9. (SG)LVB
 10. Trauma
 11. Burn-out
 12. Antisociale persoonlijkheidsstoornis
 13. Het is mogelijk om het gebruik van VR-CGT bij andere stoornissen toe te voegen. Dit vindt plaats op aanvraag en na overleg met de zorgverzekeraar

CleVR B.V., is ontstaan uit de (onderzoeks-)samenwerking tussen de TU Delft afdeling Interactive Intelligence en de UvA afdeling Klinische Psychologie.

Evidence-based Virtual Reality binnen de GGZ

CleVR heeft zich ontwikkeld tot marktleider op het gebied van evidence-based Virtual Reality- toepassingen voor het effectief behandelen van psychische stoornissen in Nederland. Dit succes is te danken aan de nauwe samenwerking tussen CleVR en onze branchepartners

Het innovatieve karakter van VR-CGT is dat een nieuwe, moderne technologie wordt ingezet om de exposure component van CGT te verbeteren. De exposure kan onder begeleiding van de psycholoog in de veiligheid en privacy van de spreekkamer plaatsvinden, zonder dat de client hiervoor de deur uit hoeft. De techniek van de software maakt het mogelijk om de situatie helemaal op maat voor de client aan te bieden en waar nodig aan te passen. De behandelaar ziet op de laptop wat de client in de bril ziet en kan het aantal virtuele karakters direct beïnvloeden, evenals de weergegeven emoties en gedragingen.
Dankzij de mogelijkheid om patiënten maatwerkscenario’s aan te bieden en de behandelaar de mogelijkheid te bieden deze real-time te controleren, is het de verwachting dat de kwaliteit en effectiviteit van de behandeling daarmee positief wordt beïnvloed.

Dit laatste is al aangetoond binnen de Randomized Controlled Trial (RCT) met de titel: 'The effect of Virtual Reality Exposure Therapy on social participation in people with psychotic disorder (VRET-P)

Verder worden de VR producten o.a. gebruikt bij diverse trainingen (met name agressie regulatie en
psychopathologie) voor cliënten en professionals binnen de GGZ en forensische sector, waaronder de RCT VRAPT (Virtual Reality Agression Prevention Therapy) 

CE-certificering

De VR-CGT software van CleVR ontvangt het CE-keurmerk als medisch hulpmiddel. Op basis van de Verordening Medische Instrumenten (MDR) gelden er nieuwe regels voor medische hulpmiddelen.
Een fabrikant mag pas een medisch hulpmiddel op de markt aanbieden als het aan deze wettelijke eisen voldoet. De VR-CGT software kan dus veilig als medisch hulpmiddel worden ingezet binnen de (geestelijke) gezondheidszorg.

Honorering Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de innovatieve zorgprestatie aanvraag ‘Virtual Reality cognitieve
gedragstherapie’ (VR-CGT) gehonoreerd, dit in het kader van de beleidsregel ‘Innovatie voor kleinschalige
experimenten’ (BR/REG-17163). Het registratienummer van dit experiment is EI-379 onder prestatiebeschrijvingsbeschikking 7200-1900-18-02.

De aanvraag richting de NZa werd, in samenwerking met CleVR, ingediend door de Zorgverzekeraar DSW samen met GGZ Delfland. Vektis heeft VR-CGT zorgprestatiecodes toegekend voor zowel de Specialistische GGZ als de Basis GGZ

 • prestatiecodelijst 050 code 270024 (Specialistische GGZ)
 • prestatiecodelijst 063 code 40033 onder tabblad 'innovatie' (Basis GGZ)

 

Door de zeer hoge mate van interactiviteit van de software kan deze zeer breed worden ingezet. Dit is uiteraard wel afhankelijk van de casus én de creativiteit van de behandelaar. Hierna volgen een aantal toepassingen gekoppeld aan risicofactoren. Deze zijn uiteraard niet uitputtend.

 • Arbeidsvaardigheden - Sollicitatiegesprekken dmv module Rollenspel
 • Antisociaal gedrag - VRAPT; VRCGT; module Rollenspel, Perspectiefwissel en Catwalk
 • Coping vaardigheden - VRCGT; module Rollenspel en Rondlopen
 • (ex) partnerrelatie - VRAPT; VRCGT module Rollenspel en Perspectiefwissel
 • Impulsiviteit - VRCGT; modules Rollenspel en Perspectiefwissel
 • Psychotische symptomen - VRCGT; modules Rondlopen, Emotie herkenning, Emotie onderscheiden en Rollenspel
 • Probleeminzicht - VRCGT, modules Rollenspel en Perspectiefwissel
 • Sociale vaardigheden - VRCGT, modules Rollenspel, Emotie herkenning, Emotie onderscheiden en Catwalk
 • Middelengebruik - VRCGT, modules Rollenspel en Rondlopen
 • Zelfredzaamheid - VRCGT, modules Rollenspel en Rondlopen

 

Voorbeeld casus

In de bijlage is een voorbeeld casus te vinden van Agressieproblematiek en VR. Deze casus dient ter inspiratie voor de gebruikers van onze software, over hoe VR in te zetten bij bepaalde problematiek en/of cliënt populaties.

Toegankelijkheid

Social Worlds van CleVR is alleen commercieel toegankelijk (dus niet voor consumenten). Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met CleVR via de contactpagina, zij helpen je graag verder.

Opslag en honorering zorgprestatie Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Wat verder goed is om te weten is dat je de VR opslag kan declareren via de facultatieve prestatie regeling naast de bestaande (reguliere) vergoedingen die gebruikt worden bij de inzet van CGT. Deze opslag komt tegemoet aan de aanloop- en doorlopende investeringen die gemaakt worden voor de aanschaf en onderhoud van de hardware, software en scholing.

Instellingen dienen bij zorgverzekeraars een offerte (incl. NZa aanvraag en beschikking) in met het verzoek of zij de zorgprestatie mogen leveren op basis van de prestatiebeschrijvingsbeschikking. Een zorgverzekeraar geeft door middel van een aansluitbrief aan de instelling te kennen dat deze zich conformeert aan de inhoud, zoals weergegeven in de NZa aanvraag.

De instelling kan dan gebruik maken van de mogelijkheid die de zorgprestatie biedt. Door middel van een
volgovereenkomst stelt een instelling de NZa op de hoogte dat deze onderdeel wenst uit te maken van de
experimentovereenkomst, zoals beschreven in de NZa aanvraag.

De opslag betreft expliciet de inzet van gevalideerde dynamische interactieve Virtual Reality in combinatie met Cognitieve Gedragstherapie. De door de NZa gehonoreerde zorgprestatie is niet van toepassing bij alle interventies waarbij gebruik gemaakt wordt van Virtual Reality. Zo zijn bijvoorbeeld Exposure Therapy met 360 graden video’s expliciet uitgesloten.

Binnen het zorgprestatiemodel valt deze regeling onder de facultatieve prestatie. Met de facultatieve prestatie is het mogelijk om een prestatiebeschrijving vast te stellen die afwijkt van de door de NZa vastgestelde prestaties. Hierdoor kan zorg worden geleverd die anders niet in de bekostiging past.
Een zorgaanbieder en zorgverzekeraar moeten gezamenlijk een verzoek voor een facultatieve prestatie bij de NZa indienen.