Overzicht

Dagboek modules

Diverse online dagboeken die aan sluiten bij diverse behandelingen en begeleidingen.
Dagboek modules

Diverse dagboeken die in Minddistrict zijn te vinden:

 • Dagboek Middelengebruik, gokken, gameninzicht bieden in triggers en factoren voor gebruik
 • Dagboek Opkomen voor jezelf  - vergroten van assertiviteit, verbeteren van het zelfbeeld
 • Dagboek Uitdaagschemauitdagen van gedachten
 • Dagboek Stressmomentinzicht krijgen in situaties die stress veroorzaken 
 • Dagboek AlcoholInzicht krijgen in triggers en factoren voor alcohol gebruik 
 • Dagboek Mindfulness - registreren van afgeronde mindfulness oefeningen en evaluatie 
 • Dagboek ADHDbiedt inzicht in de eigen symptomen en factoren die hier invloed op hebben 
 • Dagboek Jouw goede nieuws - vergroten van bewustzijn van positieve eigenschappen
 • Dagboek Gezonder eten - ondersteunen in een gezonder eetpatroon
 • Dagboek Meer bewegenvergroten van de motivatie om meer te bewegen
 • Dagboek Waarden en doelen helpt richting geven aan het dagelijks leven
 • Dagboek Ontspannen -inzicht bieden in activiteiten door deze te registeren

Alle dagboeken kunnen zowel via de app als via het webplatform van Minddistrict gebruikt worden. 

Dagboek Middelengebruik, gokken, gamen 

https://www.minddistrict.com/nl-nl/catalogus/dagboek-middelengebruik-gokken-gamen  

Dit dagboek ondersteunt mensen die van hun verslaving af willen komen.  

Het dagboek sluit aan bij diverse behandelingen en begeleidingen in de verslavingszorg, en kan goed worden ingezet samen met de module ‘middelenproblematiek’. 

Dagboek Opkomen voor jezelf  

https://www.minddistrict.com/nl-nl/catalogus/dagboek-voor-jezelf-opkomen  

In dit dagboek houden mensen bij in welke situaties ze voor zichzelf opkwamen. Zo krijgen ze inzicht op wat er goed ging en wat er lastig was. Dit helpt in het oefenen voor jezelf opkomen, en geeft houvast voor de volgende keer. Hulpverleners kunnen samen met hun cliënten de antwoorden analyseren.  

 Het dagboek kan gebruikt worden in alle trajecten waarin mensen aan de slag gaan met assertiviteit: nee zeggen, grenzen stellen en zelfvertrouwen. Het oefenen met voor jezelf opkomen wordt dan bijgehouden in dit dagboek.  

Dagboek uitdaagschema 

https://www.minddistrict.com/nl-nl/catalogus/dagboek-uitdaagschema  

In dit dagboek kunnen cliënten hun gedachten uitdagen. Mensen die het dagboek invullen, analyseren eerst de situatie en dagen daarna de gedachte uit door het verzamelen van bewijzen voor en tegen. Vervolgens formuleren ze een meer helpende gedachte. Het dagboek stuurt via de app wekelijks een herinnering om het dagboek weer in te vullen.  

Dit dagboek sluit aan bij alle modules die gebruik maken van een gedachteschema.  

Dagboek Stressmoment 

https://www.minddistrict.com/nl-nl/catalogus/dagboek-stressmoment 

In dit dagboek kunnen cliënten momenten registeren waarop veel stress wordt ervaren. Op deze manier krijgen zowel de cliënt als de hulpverlener een overzicht van de stressmomenten en is het mogelijk deze te analyseren. Naast de oorzaak en mate van stress worden ook de stressverschijnselen en de reactie op stress bijgehouden.  

Dit dagboek is relevant voor alle modules waarin stress aan de orde komt. Het kan onder meer goed gecombineerd worden met de zelfhulptraining Fluitend naar je werk.  

Dagboek Alcohol 

https://www.minddistrict.com/nl-nl/catalogus/dagboek-alcohol 

Met behulp van dit dagboek krijgen cliënten en hun hulpverleners inzicht in triggers om te drinken en kunnen ze ontdekken wat helpt om niet of minder te drinken. In dit dagboek registeren cliënten het daadwerkelijke alcohol gebruik als de drang om alcohol te drinken. Deze gegevens worden in kaart gebracht in een grafiek. Daarnaast vraagt het dagboek cliënten om een beschrijving te geven van de situatie rondom drang en alcoholgebruik.  

Dit dagboek sluit aan bij modules die zich richten op het verminderen of stoppen met alcoholgebruik, zoals de module ‘problemen met alcohol’.  

Dagboek Mindfulness 

https://www.minddistrict.com/nl-nl/catalogus/dagboek-mindfulness 

Het doel van dit dagboek is het evalueren van de mindfulnessoefeningen. In het dagboek kan bijgehouden worden welke mindfulness oefeningen er gedaan zijn en wat de ervaring was bij het doen van de oefening. Ook wordt er genoteerd wat er specifiek uit deze oefening meegenomen wordt.  

Het dagboek is geschikt voor iedereen die mindfulness aangeboden krijgt als onderdeel van een behandeling of coaching. Daarnaast sluit het aan bij de module Mindfulness.  

Dagboek ADHD 

https://www.minddistrict.com/nl-nl/catalogus/dagboek-adhd 

Het dagboek is geschikt voor cliënten die willen registeren hoe het met de ADHD gaat en geeft inzicht in hoe het met de cliënt gaat en welke factoren hierop van invloed zijn.  

Het dagboek sluit aan bij de modules die zich richten op klachten en doelen die mensen met ADHD vaak hebben, zoals de module Begrijp je ADHD.  

Dagboek Jouw goede nieuws

https://www.minddistrict.com/nl-nl/catalogus/dagboek-jouw-goede-nieuws 

In dit herstelgerichte dagboek staat de gebruiker stil bij dat wat goed gaat: waar is hij of zij blijf mee of trots op? Wat zegt dit over hem of haar? Welke positieve eigenschap blijkt hieruit? Door hierbij stil te staan wordt men zich steeds bewuster van het positieve en hoe hij of zij hier actief aan bijdraagt. 

Het dagboek is te combineren met modules waarin nadruk ligt op herstel. 

Dagboek Gezonder eten

https://www.minddistrict.com/nl-nl/catalogus/dagboek-gezonder-eten

In dit dagboek kan worden bijgehouden of het gelukt is om iets aan het voedingspatroon te veranderen. Aan de hand van een vraag kunnen mensen zichzelf bovendien motiveren om de volgende dag een stap te zetten richting gezonder eten. Ook kan er een foto bijgevoegd worden, bijvoorbeeld van een lekkere, gezonde maaltijd. 

Het dagboek is te gebruiken in alle trajecten waarin cliënten een gezonde verandering in hun eetpatroon willen maken. Het dagboek is speciaal ontwikkeld voor de modules 'Daag je diabetes uit'en 'gezonder leven'. 

Dagboek Meer bewegen

https://www.minddistrict.com/nl-nl/catalogus/dagboek-meer-bewegen 

In dit dagboek kunnen cliënten met als doel meer bewegen bijhouden of het gelukt is om meer te bewegen, en hoeveel minuten ze per dag bewogen hebben. Ook kunnen ze zichzelf motiveren om meer te bewegen, en kan er een foto toegevoegd worden. 

Het dagboek is te gebruiken voor alle trajecten waarin cliënten meer willen gaan bewegen. Het dagboek is specifiek ontwikkeld voor de modules 'Daag je diabetes uit' en 'Gezonder leven'. 

Dagboek Waarden en doelen

https://www.minddistrict.com/nl-nl/catalogus/dagboek-waarden-en-doelen

Dit dagboek is bedoeld voor mensen die graag meer richting willen geven aan hun leven door hun waarden te onderzoeken en door deze waarden beter terug te laten komen in hun dagelijkse bezigheden. Wie gebruikmaakt van het dagboek Waarden en Doelen, registreert welke activiteiten hij of zij uitvoert en welke mate die passen bij de eigen waarden. Op deze manier kunnen mensen analyseren of ze leven naar hun eigen waarden.

Het dagboek is onder andere te gebruiken bij de module 'Waarden en doelen'. 

Dagboek Ontspannen

https://www.minddistrict.com/nl-nl/catalogus/dagboek-ontspannen

In dit dagboek kunnen mensen hun ontspannende activiteiten registeren. Deelnemers houden zelf bij hoeveel spanning ze nog ervaren na een bepaalde activiteit of oefening. 

Het dagboek is te gebruiken voor alle trajecten waarin mensen willen oefenen met ontspannen, zoals de module 'Oefenen met ontspannen'.

 

Kosten

Minddistrict en de producten die ze maken hebben 1 doel: het digitaal ondersteunen van mensen die een gedragsverandering maken op hun route naar herstel. Die routes zijn verschillend, en kunnen door verschillende organisaties begeleid worden. Of het nu gaat om preventie of nazorg, of het gaat om een klinische setting of helemaal niet.  

De modules van minddistrict zijn niet los te gebruiken. Voor meer informatie zoals kosten kan er contact opgenomen worden via het contact formulier

Meer weten?

 

Fit for eMental Health (EMH) 

Om een online behandeling vorm te geven is het belangrijk een gesprek aan te gaan met de cliënt over het vormgeven van een dergelijke behandeling. Uit onderzoek zijn er zes items naar voren gekomen die dienen als gespreksonderwerpen om samen tot een goede vorm van online behandelen te komen: shared decision-making. De items worden dus niet zelfstandig door de patiënt ingevuld, maar tijdens een gesprek. Het is de bedoeling dat behandelaar en cliënt samen het juiste antwoord markeren. Maak daarbij altijd een afweging tussen de inschatting van je cliënt en die van jezelf en probeer tot overeenstemming te komen.