Overzicht

Delictketen en delictpreventieplan

In deze module wordt de cliënt begeleid bij het voorkomen van een delict in de toekomst.
Delictketen en delictpreventieplan

Het uiteindelijke doel van de behandeling die de cliënt volgt bij de hulpverlener is het voorkomen van een (nieuw) delict. Deze module ondersteunt bij dat doel. Ten eerste door algemene informatie te geven over de inhoud van de behandeling en van deze online module. Vervolgens volgt een oefening waarin de cliënt zijn of haar levenslijnen en delictscenario beschrijft. Hierna worden de begrippen delictketen en delictpreventieplan geïntroduceerd, en krijgt de cliënt daar meer informatie over. Vanaf dat moment worden zowel de keten als het preventieplan stap voor stap ingevuld. Bij elke stap wordt in de module uitgebreid stilgestaan.

Het doel is inzicht krijgen in waarom het in de eerste plaats is misgegaan en het voorkomen van een (nieuw) delict. In elke sessie krijgt de cliënt informatie, leest de ervaringen van voorbeeldpatiënten en gaat aan de slag met één of meerdere oefening(en). De module bevat vele video's waarin professionals en mede-cliënten uitleg geven of vertellen over ervaringen. Ook heeft hij of zij handvatten gekregen voor een volwaardig delictpreventieplan om in de toekomst op terug te vallen.

De module is ontwikkeld voor volwassenen vanaf 18 jaar met psychiatrische of psychische problematiek, ernstige psychosociale problemen of gedragsproblemen, die mede hierdoor in aanraking zijn gekomen met justitie of voor wie contact met justitie dreigt.  

In de module krijgt de cliënt algemene informatie over de inhoud van de behandeling en de online module. Vervolgens volgt een oefening waarin de cliënt zijn of haar levenslijnen en delictscenario beschrijft. Hierna krijgt de cliënt meer informatie over de begrippen delictketen en delictpreventieplan. Vanaf dat moment worden zowel de keten als het preventieplan stap voor stap met cliënt ingevuld.  

Opzet 'Delictketen en delictpreventieplan'

 • Welkom bij Delictketen en delictpreventieplan
 • Hoe kom je tot een delict?
 • Levenslijn: hoe is je leven tot nu toe verlopen?
 • Delictscenario: beschrijf je delict
 • Mijn diagnose
 • Welke heftige gebeurtenissen heb je meegemaakt?
 • Problemen en omstandigheden ten tijde van je delict
 • Waardoor blijf je in evenwicht?
 • Waardoor raakte je uit evenwicht en hoe herstel je dit?
 • Wat is je gevoelige snaar en hoe ga je ermee om?
 • Goede en slechte manieren om nare gevoelens kwijt te raken
 • Welke denkfouten en Schijnbaar Onbelangrijke Beslissingen maak je en wat kan je meer helpen?
 • Wat zijn jouw verhoogderisicosituaties en wat kun je op zulke momenten doen?
 • Wat deed je voor en na je delict en hoe voorkom je een delict?
 • Een of geen delict
 • Gevolgen op de korte termijn
 • Gevolgen op de lange termijn
 • Hoe herstel je het evenwicht?
 • Omgaan met je gevoelige snaar
 • Goede manieren om nare gevoelens kwijt te raken
 • Bedenk een meer helpende gedachte
 • Maak een noodplan
 • Hoe voorkom je een delict?
 • Geen delict!
 • De kortetermijngevolgen van het niet-plegen van een delict
 • Delictpreventieplan: de langetermijngevolgen

 

Waarop is de module gebaseerd?

De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Minddistrict in samenwerking met

De module ‘Delictketen en delictpreventieplan’ is ontwikkeld door Daniëlle Revers van Minddistrict, in samenwerking met Dirk Dijkslag en Fabiola Schurmans van Transfore, Christian van Dam van Oldenkotte en Bianca Roelofsen van GGZ Noord-Holland-Noord.

 

Kosten

Minddistrict en de producten die ze maken hebben 1 doel: het digitaal ondersteunen van mensen die een gedragsverandering maken op hun route naar herstel. Die routes zijn verschillend, en kunnen door verschillende organisaties begeleid worden. Of het nu gaat om preventie of nazorg, of het gaat om een klinische setting of helemaal niet.  

De modules van minddistrict zijn niet los te gebruiken. Voor meer informatie zoals kosten kan er contact opgenomen worden via het contact formulier

Meer weten?

 

Fit for eMental Health (EMH) 

Om een online behandeling vorm te geven is het belangrijk een gesprek aan te gaan met de cliënt over het vormgeven van een dergelijke behandeling. Uit onderzoek zijn er zes items naar voren gekomen die dienen als gespreksonderwerpen om samen tot een goede vorm van online behandelen te komen: shared decision-making. De items worden dus niet zelfstandig door de patiënt ingevuld, maar tijdens een gesprek. Het is de bedoeling dat behandelaar en cliënt samen het juiste antwoord markeren. Maak daarbij altijd een afweging tussen de inschatting van je cliënt en die van jezelf en probeer tot overeenstemming te komen.