Overzicht

Expert van Jezelf

De module ‘Expert van Jezelf’ is ontwikkeld voor cliënten met uiteenlopende psychische klachten die baat kunnen hebben bij een signaleringsplan/ Crisisplan / Terugvalpreventieplan.
Expert van Jezelf

Het doel van de module is om de cliënt en zijn/haar omgeving in staat te stellen om in de verschillende fases op de juiste manier te kunnen handelen. Op deze manier wordt de zelfcontrole en autonomie van de cliënt groter en kan een goed plan ook een bijdrage leveren aan hoe de klachten worden ervaren.  

Cliënten brengen in deze module onder andere hun gedachten en stressbronnen in kaart, waarna de fasen Groen, Oranje en Rood worden geïntroduceerd. Alle onderwerpen die relevant zijn voor het opstellen van een signaleringsplan worden behandeld, zoals psycho-educatie, stressbronnen, signalen en helpende acties.  

In elke sessie krijgt de cliënt informatie, leest hij of zij de oefeningen van voorbeeldlcliënten en gaat hij of zij aan de slag met één of meerdere oefening(en). Aan het eind van de module heeft de cliënt een individueel signaleringsplan opgesteld.  

Opzet van 'Expert van jezelf'

  • Welkom
  • Wat heb ik aan een signaleringsplan?
  • Mijn stressbronnen in kaart
  • Mijn waarnemingen en gedachten in kaart
  • Mijn gevoelens in kaart
  • Mijn gedrag in kaart
  • Wat doe ik in fase groen?
  • Wat kan ik doen in fase oranje?
  • Wat kan ik doen in fase rood?
  • Mijn signaleringsplan

De module ‘Expert van jezelf’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met betrokken partners. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

De module bestaat uit 10 sessies waarbij een hulpverlener feedback geeft. De online sessies kunnen worden afgewisseld of deels worden vervangen door face-to-face contact. Het voordeel van de module is dat het de zelfredzaamheid van de cliënt vergroot en dat het de therapeut minder tijd per cliënt kost. Er zijn twee versies van de module beschikbaar:

1. Complete versie

In de complete versie van de module doorloopt de cliënt alle sessies van de module. Deze complete versie kan worden ingezet vanuit de gespecialiseerde zorg of de generalistische basiszorg (zorgzwaarte intensief). Indien mogelijk wordt geadviseerd om gebruik te maken van de complete versie.

2. Bouwsteen versie

Sessies uit de bouwstenenversie kunnen los worden ingezet, waarbij informatie uit voorgaande sessies niet wordt meegenomen. De bouwsteen versie van de module kan worden ingezet vanuit de generalistische basiszorg (zorgzwaarte kort en middel) of de POH-GGZ bij lichte klachten en kortdurende behandeltrajecten.

Minddistrict in samenwerking met

De module is ontwikkeld door Christina Markert en Daniëlle Revers van Minddistrict in samenwerking met de hoofdauteurs Kirsten de Brabander, Ferrald Dunnink, Rik Schutten, Nadine Sparreboom en Timo Hendriks van GGZ Delfland. Als co-auteurs hebben Marjolein Koementas-de Vos van GGZ Noord-Holland-Noord en Marthe Renders, Ellen Smeets en Mariëlle Stevens van GGZ Eindhoven mee ontwikkeld.

Kosten

Minddistrict en de producten die ze maken hebben 1 doel: het digitaal ondersteunen van mensen die een gedragsverandering maken op hun route naar herstel. Die routes zijn verschillend, en kunnen door verschillende organisaties begeleid worden. Of het nu gaat om preventie of nazorg, of het gaat om een klinische setting of helemaal niet.  

De modules van minddistrict zijn niet los te gebruiken. Voor meer informatie zoals kosten kan er contact opgenomen worden via het contact formulier

Meer weten?

 

Fit for eMental Health (EMH) 

Om een online behandeling vorm te geven is het belangrijk een gesprek aan te gaan met de cliënt over het vormgeven van een dergelijke behandeling. Uit onderzoek zijn er zes items naar voren gekomen die dienen als gespreksonderwerpen om samen tot een goede vorm van online behandelen te komen: shared decision-making. De items worden dus niet zelfstandig door de patiënt ingevuld, maar tijdens een gesprek. Het is de bedoeling dat behandelaar en cliënt samen het juiste antwoord markeren. Maak daarbij altijd een afweging tussen de inschatting van je cliënt en die van jezelf en probeer tot overeenstemming te komen.