Overzicht

Gedachteschema

In deze module wordt geoefend met het krijgen van inzicht in de eigen gedachten en de invloed hiervan op gevoel en gedrag, het uitdagen van gedachten en het formuleren van helpende gedachten.
Gedachteschema

Cliënt ontwikkeld inzicht in de eigen gedachten en de invloed hiervan op gevoelens. Daarnaast leert de cliënt om gedachten uit te dagen en een meer helpende manier van denken aan te leren.  

De module ‘Gedachteschema’ is ontwikkeld voor volwassenen die last hebben van niet-helpende gedachten, gevoelens en gedrag. Het doel van de module is het verkrijgen van inzicht in de eigen gedachten en het leren uitdagen van niet-helpende gedachten. Cliënten kunnen in de module lezen over psycho-educatie over cognitieve gedragstherapie, filmpjes bekijken van hulpverleners en ervaringsdeskundigen en het invullen van een gedachtenschema. Hierdoor onderzoeken deelnemers hun eigen gedachten en oefenen ze met het uitdagen van gedachten en het formuleren van nieuwe, meer helpende gedachten.  

 

De module bestaat uit 3 hoofdstukken met 2 mijlpalen en één verzendmoment. Ook wordt het dagboek 'uitdaagschema' tijdens het doorlopen van de module automatisch klaargezet. De module kan ingezet worden vanuit onder andere de POH-GGZ, de generalistische basis GGZ of de specialistische GGZ, waarbij een hulpverlener wel of geen feedback geeft. Als je ervoor kiest om de module onbegeleid in te zetten, worden de verzendmomenten automatisch reflectiemomenten. Door online met bepaalde onderwerpen aan de slag te gaan, is er in de face-to-face sessies meer ruimte voor diepgang.

De module is speciaal ontwikkeld voor gebruik op de mobiele telefoon via de Minddistrict app, maar kan ook op een (desktop) computer gebruikt worden.

Naast de module kan het dagboek ‘uitdaagschema’ gebruikt worden. Hiermee kan men blijven oefenen met het invullen van gedachteschema’s.  Zie Tool: Dagboek modules. 

Kosten

Minddistrict en de producten die ze maken hebben 1 doel: het digitaal ondersteunen van mensen die een gedragsverandering maken op hun route naar herstel. Die routes zijn verschillend, en kunnen door verschillende organisaties begeleid worden. Of het nu gaat om preventie of nazorg, of het gaat om een klinische setting of helemaal niet.  

De modules van minddistrict zijn niet los te gebruiken. Voor meer informatie zoals kosten kan er contact opgenomen worden via het contact formulier

Meer weten?

 

Fit for eMental Health (EMH) 

Om een online behandeling vorm te geven is het belangrijk een gesprek aan te gaan met de cliënt over het vormgeven van een dergelijke behandeling. Uit onderzoek zijn er zes items naar voren gekomen die dienen als gespreksonderwerpen om samen tot een goede vorm van online behandelen te komen: shared decision-making. De items worden dus niet zelfstandig door de patiënt ingevuld, maar tijdens een gesprek. Het is de bedoeling dat behandelaar en cliënt samen het juiste antwoord markeren. Maak daarbij altijd een afweging tussen de inschatting van je cliënt en die van jezelf en probeer tot overeenstemming te komen.