Overzicht

Geweld in je relatie

Systeemgerichte behandeling voor partners met relationeel symmetrisch geweld
Geweld in je relatie

De module is bedoeld voor cliënten die zijn aangemeld bij de forensische psychiatrie in verband met relationeel geweld. In de online module leert de cliënt vaardigheden waarmee hij of zij zonder geweld om kan gaan met conflicten in de relatie, de module is dan ook bedoeld voor de cliënt én zijn of haar partner. Ook krijgt de cliënt praktisch inzicht en oefeningen waarmee hij of zij de relatie met de partner kan verbeteren. In 3 fases werkt de cliënt in de behandeling aan; het creëren van een veilige situatie, het verbeteren van de relatie en van bestendiging van de veiligheid op de lange termijn. Cliënten met kinderen werken tevens aan veiligheid en ondersteuning voor hun kinderen in deze periode. In elke sessie krijgt de cliënt informatie, leest ervaringen van voorbeeldcliënten en gaat aan de slag met één of meerdere oefening(en). In elke sessie zitten ook filmpjes waarin een behandelaar en/of een cliënt uitleg geeft of vertelt over zijn of haar ervaringen. Aan het einde van de module heeft de cliënt vaardigheden geleerd waarmee hij of zij zonder geweld om kan gaan met conflicten in de relatie. Ook beschikt de cliënt over praktische handvatten waarmee hij of zij de relatie met de partner kan verbeteren.

De module is dusdanig flexibel opgebouwd dat het inzetten van bepaalde elementen uit de module op ieder moment aangepast kan worden aan iedere situatie. Het blijft de taak van de behandelaren om in te schatten wat aansluit op het juiste moment.

Relationeel geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in de Nederlandse samenleving. Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft “ooit” met vervelende voorvallen of incidenten in de huiselijke kring te maken gehad (van Dijk, van Veen & Cox, 2010; European Union Agency for Fundamental Rights, 2014). Dit kan zowel fysiek, seksueel als psychisch geweld zijn. Ruim 60% van het relationele geweld betreft partner- of ex- partnergeweld. Naar schatting groeien jaarlijks meer dan 60.000 kinderen op in een gezin waar sprake is van huiselijk geweld. Daarnaast bestaat er bij gezinnen waar partnergeweld plaatsvindt een sterk verhoogd risico op geweld tegen de kinderen. Tot slot moet niet vergeten worden dat (ernstig) fysiek geweld ook veel kosten met zich mee brengt voor bijvoorbeeld de zorg (zowel reguliere als geestelijke gezondheidszorg) en werkgevers (Van der Veen, 2009). Relationeel geweld heeft grote impact op zowel het individu als de maatschappij. Zowel mannen als vrouwen kunnen te maken krijgen met huiselijk geweld.

N.B. De module is niet bedoeld voor situaties waarin eenzijdig geweld plaatsvindt of crisissituaties. 

Meer informatie over de module

In de sessies worden onderwerpen behandeld die relevant zijn voor stellen of individuen met relatieproblematiek waarbij symmetrisch geweld een rol speelt. Denk aan inzicht in het ontstaan van geweld, het onderzoeken van spanningssignalen, het nemen van een time-out (kalmeren), het herkennen en doorbreken van conflictpatronen en het versterken van de emotionele band met de ander. Ook de thema’s intimiteit en seksualiteit en de gevolgen van het geweld voor kinderen komen aan bod. Voor clienten met kinderen zijn 5 sessies opgenomen rondom ouderschap en het begeleiden en ondersteunen van kinderen in deze tijd.

Beide partners doorlopen de behandeling individueel. De eerste sessie: ‘Welkom bij je online module’ wordt bij elke cliënt ingezet. Vervolgens beslist de behandelaar in overleg met de cliënt welke sessies uit de fases: veiligheid, verdieping of bestendiging ingezet worden voor een blended behandeling op maat.

Minddistrict in samenwerking met

'Geweld in je relatie' is een systeemgerichte behandeling die kan worden ingezet vanuit de forensische zorg. De module is ontwikkeld door Anna de Jong en Carlijn Bult van Minddistrict in samenwerking met Sikko Salverda en Bianca Roelofsen van GGZ-NHN, Joop Verschuur van Transfore en Birgit de Cnodder van Lentis en met steun van Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ). De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten
 
'Geweld in je relatie' is een ehealthmodule die ontwikkeld is voor partners met relationeel symmetrisch geweld. Joop Verschuur van Transfore en Carlijn Bult van Minddistrict vertellen in deze webinar alles. Van ontwikkeling tot gebruik. 

Producten

De e-module is beschikbaar via het e-healthplatform van Minddistrict. Daarnaast zijn de onderstaande documenten kosteloos te downloaden van de website van KFZ:

  • Handboek relationeel geweld
  • Implementatie stappenplan
  • Eindrapport
  • Technische randvoorwaarden 

 

Wat is er nodig voor implementatie?

In de ‘Implementatiestappenplan’ staat beschreven dat je toegang moet hebben tot het platform van Minddistrict waar de module opgevraagd kan worden. Ook staat er beschreven dat als er een (e-health)projectteam aanwezig is binnen je instelling je ervoor moet zorgen dat zij betrokken worden bij de implementatie van deze online module. Bepaal welke teams of welke behandelaren gaan starten met de module. Kijk welke teams of behandelaren op dit moment “relationeel geweld” behandelen en bekijk en bespreek met hen de online module en het bijbehorende blended zorgpad (beschreven in het Handboek). Kijk of deze aansluiten op de zorg die er nu geleverd wordt en ga kijken op welke manier de module ingezet kan worden, zodat deze aansluit bij de inhoud van de behandelingen. Verder is er in het Implementatiestappenplan een checklist aanwezig om te kijken of het team/de behandelaren klaar zijn om te starten met de module.

In de ‘Technische randvoorwaarden’ zijn een aantal algemene technische randvoorwaarden en technische
randvoorwaarden voor de forensische setting beschreven.

Instellingen die willen starten met de module worden aangeraden te investeren in een gedegen implementatie. Uit de pilot is gebleken dat er een aantal zaken randvoorwaardelijk op orde moeten zijn, zodat behandelaren de module kunnen gaan inzetten ter ondersteuning aan de reguliere behandelingen.

Kosten

Minddistrict en de producten die ze maken hebben 1 doel: het digitaal ondersteunen van mensen die een gedragsverandering maken op hun route naar herstel. Die routes zijn verschillend, en kunnen door verschillende organisaties begeleid worden. Of het nu gaat om preventie of nazorg, of het gaat om een klinische setting of helemaal niet.  

De modules van minddistrict zijn niet los te gebruiken. Voor meer informatie zoals kosten kan er contact opgenomen worden via het contact formulier

Meer weten?

 

Fit for eMental Health (EMH) 

Om een online behandeling vorm te geven is het belangrijk een gesprek aan te gaan met de cliënt over het vormgeven van een dergelijke behandeling. Uit onderzoek zijn er zes items naar voren gekomen die dienen als gespreksonderwerpen om samen tot een goede vorm van online behandelen te komen: shared decision-making. De items worden dus niet zelfstandig door de patiënt ingevuld, maar tijdens een gesprek. Het is de bedoeling dat behandelaar en cliënt samen het juiste antwoord markeren. Maak daarbij altijd een afweging tussen de inschatting van je cliënt en die van jezelf en probeer tot overeenstemming te komen.