Overzicht

GRIP app

Goede Reactie Is Preventie (GRIP) – app is een applicatie die erop gericht is stress en boosheid te herkennen en signaleren, waarop beheersing en monitoring kunnen worden ingezet bij de cliënt, door middel van games en oefeningen.
GRIP app

De GRIP – app is bedoeld voor forensische psychiatrische patiënten die kampen met (ernstige) agressieproblematiek en die slechts geringe beheersingsvaardigheden en/of gebrekkige mate van impulscontrole hebben. De applicatie richt zich op twee doelen: het signaleren en leren herkennen van stress alsmede boosheid enerzijds en het monitoren en leren beheersen van deze gevoelens anderzijds.  

Aan de hand van twee zogenaamde biomarkers wordt het stressniveau bij de cliënt gedetecteerd door het meten van de hartslag via een pols-of borstband en wordt de mate van boosheid gemeten aan de hand van het stemvolume via geluidssensor van de smartphone.  

Daarnaast wordt er gewerkt met een signalerings- en veiligheidsplan om het stress – en boosheidsniveau te reguleren. Een onderdeel daarvan is de toolbox die bestaat uit oefeningen of games die erop gericht zijn om stress en boosheid te verminderen, impulsen te leren controleren en om beheersingsvaardigheden te verbeteren. Zo kan een cliënt bijvoorbeeld oefeningen doen om te leren ontspannen, de ademhaling te reguleren of de aandacht te focussen. De oefeningen zijn per cliënt aan te passen aan de individuele situatie.  

De GRIP-Goede reactie is Preventie- app richt zich op het tijdig signaleren van boosheid en stress en stimuleert je om oefeningen te gaan doen die helpen om stress en boosheid te verminderen. Het signaleren & herkennen van boosheid wordt gemeten met hart ritme variatie (HRV) in combinatie met stemvolume. Je beslist zelf of je deze functie instelt. Voor stress wordt alleen de HRV gebruikt. Voor het meten van de HRV is het nodig om een pols- of borstband om te doen die in staat is om dit te meten. Als je HRV als functie gebruikt, kun je zien hoe hoog je stress is en welke oefeningen helpen om de stress te verminderen. Ook kun je de app zo instellen dat je een signaal (geluid) te horen krijgt als je stressniveau is gestegen of als er mogelijk sprake is van boosheid. Er worden een drietal-oefeningen aangeboden en twee games. Deze games kunnen je helpen om rustiger te worden. Bij boosheid kun je ook kiezen voor het nemen van een time-out. Je kunt in dit scherm invullen waar of aan wie je kunt denken om zo het nemen van een time-out makkelijk te maken. Het is mogelijk een foto te uploaden. Ook kun je invullen wat je gaat doet als je een time-out hebt genomen.

Effectiviteitsstudie GRIP - App

Op dit moment loopt er een effectiviteitstudie naar de GRIP-App. De ontwikkelde Grip-app, die gekoppeld is aan een wearable zoals een hartslagmeter of smartwatch, geeft feedback over hartslagvariabiliteit (HRV) en stemvolume. Dit zijn biomarkers die in de literatuur worden gekoppeld aan het spanningsniveau, het vermogen tot top-down zelfcontrole (HRV) en aan boosheid (stemvolume). Er wordt met dit onderzoek onderzocht of het gebruik van biofeedback met de GRIP-app en een hartslagmeter (Polar H7 borstband) leidt tot een grotere afname van huiselijk geweld, vergeleken met de standaardbehandeling, specifiek de Veiligheidsmodule waarin aandacht is voor zelfcontrole door middel van het nemen van een time-out. Onderzoek op dit gebied staat in de kinderschoenen en hopelijk wordt er met dit onderzoek een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van kennis en om richting te kunnen geven aan toekomstig onderzoek en praktijkinterventies.

Meer informatie is onder andere te vinden op de website van KFZ

De GRIP-app is kosteloos te downloaden via de App Store. Als je gebruik wil maken van de app in combinatie met het behandelaren-dashbord dient de forensische zorg instelling een abonnement af te sluiten met MediaMoose in Alkmaar. 

Om de GRIP-app te kunnen gebruiken zijn geen specifieke competenties/opleidingen vereist. Ook het dashboard gebruik vereist geen specifieke kennis. Wel wordt aangeraden de bijbehorende gebruikershandleiding te raadplegen voor onder andere het koppelend van de app aan het dashboard en het interpreteren van de app-data.

Implementeren

Wat is er nodig om het product te implementeren?

Interne organisatie/disciplines
Het is wenselijk om te kijken welke personen de trekker kunnen zijn binnen een vestiging.

Geld, middelen
De GRIP app kan nu alleen nog op een iOS-omgeving worden gebruikt, in de toekomst ook in een Android-omgeving. Een cliënt heeft dus een smartphone nodig die gebruik maakt van één van deze beide platforms. Een abonnement voor gebruik van een behandelaren-dashboard loopt via Mediamoose en kost 80 euro per maand per instelling, ongeacht het aantal behandelaren dat hiervan gebruik maakt. Verder zijn er pols- of borstbanden nodig die de HRV meten. Bijvoorbeeld de Polar H7, deze kost nu 59 euro. Door losse banden te kopen, kan het apparaat bij verschillende cliënten worden toegepast.

Tijd, met focus op verhouding directe/indirecte tijd 
Een behandelaar kan zich in relatief korte tijd de functionaliteiten van het behandelaren dashboard eigen maken (geschatte eenmalige indirecte tijd: 15-30 min). De handleiding biedt hier een goede ondersteuning bij. Het instellen en het interpreteren van de gegevens kan altijd samen met de cliënt worden doorlopen (geschatte directe tijd: 15 min). De behandelaar zal in het begin meer tijd kwijt zijn aan het aanmaken van specifieke oefeningen die bij een cliënt passen. Deze oefeningen kunnen echter ook gebruikt worden (met aanpassingen) bij een andere cliënt. Bovendien zijn er diverse standaard oefeningen beschikbaar. Het aanmaken van de oefeningen zal dus steeds sneller verlopen en kan zowel in directe en indirecte tijd worden uitgevoerd.

Beschikbare documenten