Overzicht

Jellinek Online Zelfhulp

Voor iedereen die via internet anoniem en zelfstandig en onder begeleiding wil stoppen of minderen met alcohol, cannabis, cocaïne, gokken en tabak.
Jellinek Online Zelfhulp

De Jellinek Online Zelfhulp ondersteunt mensen op laagdrempelige wijze bij het veranderen van gebruik door vergroten van inzicht, kennis en vaardigheden. Deelnemers registreren dagelijks hun gebruik en maken online opdrachten. Anoniem, zelfstandig en in de eigen tijd. In de eerste stappen wordt geholpen een weloverwogen beslissing te nemen over het veranderen van het gebruik. Vervolgens wordt via zelfcontroletraining en vaardigheidstraining geprobeerd problematisch gedrag te doorbreken en terugval te voorkomen. Deelnemers krijgen oefeningen en leesopdrachten aangeboden, die zijn gebaseerd op gedragstherapeutische principes, motivationele en zelfcontrole technieken. De onderdelen zijn gericht op psycho-educatie, het creëren van bewustzijn, stellen van doelen, ondernemen van actie. 

De app is bedoeld voor Nederlandssprekende volwassenen vanaf 18 jaar en ouder die op een riskante manier alcohol, tabak, cannabis of cocaïne gebruiken of gokken en hiermee op eigen kracht en in hun eigen tijd willen minderen of stoppen.  Deze interventie richt zich op een groep volwassen gebruikers die (nog) geen last hebben van ernstige onthoudingsverschijnselen bij minderen of stoppen. Belangrijk is dat de appgebruiker beschikt over een desktop/laptop/smartphone of tablet en hiermee overweg kunnen.  

Daarnaast is het mogelijk om samen te werken aan herstel. Met de begeleide Jellinek Zelfhulp heb je als behandelaar inzicht in bepaalde onderdelen van het programma en kun je afspraken maken ter ondersteuning.  

De Jellinek Online Zelfhulp is gebaseerd op diverse theorieën zoals cognitieve gedragstheorie, het ASE-model en het sociaal leren. Daarbij speelt motivatie om het minderen of stoppen vol te houden, het afleren van geconditioneerd gedrag en aanleren van ander gedrag een belangrijke rol. De belangrijkste werkzame elementen van de Jellinek Online Zelfhulp zijn: 

  • Een online aanpak
  • Motivationele technieken
  • Cognitief gedragstherapeutische principes
  • Zelfcontrole technieken
  • Sociale invloed
  • Terugvalpreventie

Jellinek houdt elke 2 maanden een inhoudelijke doorontwikkel-sessie om de Jellinek Online Zelfhulp up to date te houden, en eventueel te verbeteren op basis van recente vakkennis en feedback van gebruikers. 

De Jellinek Online Zelfhulp maakt gebruik van de volgende gedragsveranderingstechnieken: 

  • Stimuleren van zelfmonitoring van gedrag via het dagelijks registreren van middelengebruik in de app. 
  • Stimuleren van het vormen van intentie tot gedrag via de motivationele technieken, cognitief gedragstherapeutische principes, en zelfcontrole technieken. 
  • Stimuleren van het stellen van concrete doelen. 
  • Feedback geven op vertoond gedrag via de grafieken waarin je inzicht krijgt in hoeverre je je persoonlijke doelen hebt behaald. 

 

Er wordt duidelijk beschreven welke persoonlijke gegevens worden verzameld. Bij de Jellinek Online Zelfhulp ben je anoniem. Bij het aanmelden bij de Jellinek Online Zelfhulp worden geen persoonsgegevens geregistreerd. Je geeft alleen een (fictieve) naam op, een werkend e-mailadres, en een wachtwoord. Jellinek ontvangt alleen overige persoonsgegevens als jij deze actief verstrekt in correspondentie. Jouw gegevens worden door Jellinek niet aan derden of commerciële partijen verstrekt. 

De Jellinek Online Zelfhulp is erkend door Loket Gezond Leven, en beschikt over een CGL erkenning ("Goede aanwijzingen voor effectiviteit", 13-06-2019):  Het oordeel van de commissie: Jellinek online zelfhulp is uitgebreid en volledig beschreven met een rijke theoretische achtergrond. De interventie wordt voor de tweede keer erkend en is duidelijk verder doorontwikkeld op basis van theoretische inzichten en feedback van gebruikers. De kwaliteitsbewaking van de interventie is goed. Er is een voortdurende doorontwikkeling op basis van feedback over en van gebruikers en nieuwe inhoudelijke inzichten en het programma wordt goed gewaardeerd. Ook positief zijn de ingebouwde signaleringstesten en gebruiksadviezen om gebruik door de juiste doelgroep te realiseren en daarmee de kans op negatieve effecten te reduceren.

De Online Zelfhulp van Jellinek is gratis te downloaden via de App Store en Google Play. Daarnaast zijn de volgende modules online te volgen: