Overzicht

Meer bewegen

Op weg naar een gezonder leven door meer te bewegen. De module motiveert mensen om meer te bewegen.
Meer bewegen

 In de module wordt informatie gegeven over gezond bewegen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het zetten van kleine stappen en rekening houden met persoonlijke voorkeuren. Wat voor de één een beetje meer bewegen is, is voor de ander al een grote stap. Daarom wordt besproken dat het vooral belangrijk is om een beetje meer te bewegen dan in de bestaande situatie. Verder kunnen doelen gesteld worden en een dagboek bijgehouden worden om eerste veranderingen in de leefstijl aan te brengen. 

De module is geschikt voor iedereen die baat heeft bij een gezondere leefstijl. De module kan zonder begeleiding van een hulpverlener gevolgd worden, maar kan ook ‘blended’ worden ingezet. De hulpverlener kan er dan voor kiezen om zo af en toe met de cliënt over de online modules te overleggen. De module kan ook op de telefoon gevolgd worden aangezien het een Persoonlijke Route is. 

Illustratie uit de module

Bron: Minddistrict

De module staat vol illustraties en infographics die bepaalde informatie verduidelijken. Bovendien zijn er in de module veel eigen keuzemomenten en is er veel eigen regie. 

Tijdens het doorlopen van de module wordt het dagboek ‘Meer bewegen’ automatisch geactiveerd. Net als de module kan het dagboek via de Minddistrict app op de mobiele telefoon worden ingevuld. 

Minddistrict in samenwerking met

‘Meer bewegen’ is gemaakt door Minddistrict in samenwerking met Karin van Berkel (POH-S), Rita Verheul (POH-S), Lia Huisman (projectmedewerker innovatie), Marian Bosma (Bioloog, gezondheidsadviseur), Sylvester Jenniskens (kaderarts Diabetes Mellitus), Cris Immens (dietist), Hanno Pijl (Diabetesarts), Charisma Sarai-Bissewar (POH-S) en Ellen Kant (dietist). De module is ontwikkeld door Intervention Developers Ida van Berkum, Emma Ruigt en Renske Gommer. In alle stadia van de ontwikkeling hebben ervaringsdeskundigen meegewerkt. 

Kosten

Minddistrict en de producten die ze maken hebben 1 doel: het digitaal ondersteunen van mensen die een gedragsverandering maken op hun route naar herstel. Die routes zijn verschillend, en kunnen door verschillende organisaties begeleid worden. Of het nu gaat om preventie of nazorg, of het gaat om een klinische setting of helemaal niet.  

De modules van minddistrict zijn niet los te gebruiken. Voor meer informatie zoals kosten kan er contact opgenomen worden via het contact formulier

Meer weten?

 

Fit for eMental Health (EMH) 

Om een online behandeling vorm te geven is het belangrijk een gesprek aan te gaan met de cliënt over het vormgeven van een dergelijke behandeling. Uit onderzoek zijn er zes items naar voren gekomen die dienen als gespreksonderwerpen om samen tot een goede vorm van online behandelen te komen: shared decision-making. De items worden dus niet zelfstandig door de patiënt ingevuld, maar tijdens een gesprek. Het is de bedoeling dat behandelaar en cliënt samen het juiste antwoord markeren. Maak daarbij altijd een afweging tussen de inschatting van je cliënt en die van jezelf en probeer tot overeenstemming te komen.