Overzicht

Middelenproblematiek

Hulp bij het afbouwen van middelengebruik
Middelenproblematiek

De module is bedoelt voor volwassenen met één of meer verslavingen, zoals alcohol, cannabis, medicijnen, stimulerende en verdovende harddrugs, seks-, gok – en gameverslaafden. Het doel van de module is de cliënt te ondersteunen bij het stoppen of verminderen met het gebruik van één of meerdere middelen.  

De module behandelt alle onderwerpen die relevant zijn bij de omgang met middelenproblematiek. Enkele onderwerpen zijn inzicht in triggers, het aanleren van zelfcontroletechnieken en het vervangen van het gebruikersgedrag door positief gedrag. In elke sessie krijgt de cliënt informatie en gaat aan de slag met oefeningen. Aan het eind van de module heeft de cliënt geleerd over zijn of haar afhankelijkheid van het middel. Ook heeft hij of zij kunnen leren over het beter omgaan met sociale druk en drang en heeft hij of zij handvatten gekregen om triggers in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Het voordeel van de module is dat het de zelfredzaamheid bij de cliënt vergroot. Er wordt wel aangeraden om de online module te combineren met face to face gesprekken.

Opzet verslavingsbehandeling

 • Welkom
 • Wat is er aan de hand?
 • Mijn probleemgedrag in kaart
 • Weet waar je het voor doet!
 • Maak een plan 1
 • Maak een plan 2
 • Houd zelf de controle
 • Zelfcontrole in de praktijk
 • Omgaan met drang
 • Je staat er niet alleen voor 1
 • Je staat er niet alleen voor 2
 • Vrije tijd zonder gebruiken
 • Hoe vervang jij je gebruik?
 • Helpende gedachten
 • Kijk naar de toekomst

 

Optioneel:

 • Uitdaagtechniek bewijsmateriaal verzamelen
 • Uitdaagtechniek voor- en nadelen onderzoeken
 • Uitdaagtechniek taartpunttechniek
 • Uitdaagtechniek meerdimensionaal evalueren
 • Uitdaagtechniek positief logboek

 

Bij deze module kan het dagboek 'Middelengebruik' ingezet worden. Zie voor meer informatie Dagboek modules. 

Minddistrict in samenwerking met

De module middelenproblematiek is ontwikkeld door Minddistrict en verslavingszorg instelling Novadic-Kentron.

Kosten

Minddistrict en de producten die ze maken hebben 1 doel: het digitaal ondersteunen van mensen die een gedragsverandering maken op hun route naar herstel. Die routes zijn verschillend, en kunnen door verschillende organisaties begeleid worden. Of het nu gaat om preventie of nazorg, of het gaat om een klinische setting of helemaal niet.  

De modules van minddistrict zijn niet los te gebruiken. Voor meer informatie zoals kosten kan er contact opgenomen worden via het contact formulier

Meer weten?

 

Fit for eMental Health (EMH) 

Om een online behandeling vorm te geven is het belangrijk een gesprek aan te gaan met de cliënt over het vormgeven van een dergelijke behandeling. Uit onderzoek zijn er zes items naar voren gekomen die dienen als gespreksonderwerpen om samen tot een goede vorm van online behandelen te komen: shared decision-making. De items worden dus niet zelfstandig door de patiënt ingevuld, maar tijdens een gesprek. Het is de bedoeling dat behandelaar en cliënt samen het juiste antwoord markeren. Maak daarbij altijd een afweging tussen de inschatting van je cliënt en die van jezelf en probeer tot overeenstemming te komen.