Overzicht

Mindfulness

Het doel van de module is handvatten bieden om meer mindful in het leven te staan.
Mindfulness

Een online mindfulness training voor volwassenen die veel piekeren en last hebben van stress en lichamelijke klachten.  

Het doel van de module is dat cliënten kennis en vaardigheden kunnen opdoen om meer mindful in het leven te staan. De module wordt veel gebruikt bij depressie en (onverklaarde) somatische klachten en kan ook worden ingezet in combinatie met andere modules.  

De module richt zich dus op meer mindful leren leven. Dit gebeurt door middel van lezen over de beginselen van mindfulness en het bekijken van animaties en filmpjes van een mindfulnesstrainer en ervaringsdeskundigen. Daarnaast gaan cliënten met behulp van geluidsfragmenten aan de slag met verschillende meditatietechnieken, zoals de bodyscan, enkele zitmeditaties, een loopmeditatie en de bioscoopoefening. De module Mindfulness bestaat uit 9 hoofdstukken, 11 mijlpalen en 7 verzendmomenten.  

Voorbeeld uit de module Mindfulness

Bron: Minddistrict

Naast het doorlopen van de module mindfulness kan ook het dagboek ‘Mindfulness’ gebruikt worden. In dit dagboek kan de cliënt evalueren hoe de oefening is gegaan. Wat werd er opgemerkt? En heeft de persoon iets geleerd wat hij of zij meeneemt voor de volgende keer? Het dagboek kan op elk moment van de dag ingevuld worden via de app of op een laptop of computer.  

Ook is er een zelfhulp module ‘Mindfulness’ beschikbaar. In deze korte zelfhulptraining ‘Mindfulness’ kunnen cliënten zelfstandig aan de slag met mindfulnessoefeningen waarmee ze zichzelf trainen om de gedachten in het hier-en-nu te brengen. Gedurende de module oefent de cliënt met behulp van geluidsfragmenten met de rozijnoefening, bodyscan, 3-minuten-ademruimte en een korte zitmeditatie. Er zijn instructiefilmpjes aanwezig waarin een mindfulnesstrainer uitlegt hoe de oefeningen thuis gedaan kunnen worden. Tot slot is er informatie beschikbaar over hoe mindful te blijven in de toekomst en wordt er teruggeblikt op de module.  

Over de module

De module ‘Mindfulness’ is ontwikkeld door Minddistrict. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces. Het is gebaseerd op relevante literatuur, zoals het generieke MBSR programma zoals ontwikkeld door J. Kabat-Zinn (1990) en het generieke MBCT programma zoals ontwikkeld door Segal, Williams en Teasdale (2002). Ook zijn de kennis en ervaring van hulpverleners en ervaringsdeskundigen meegenomen in de ontwikkeling.

Kosten

Minddistrict en de producten die ze maken hebben 1 doel: het digitaal ondersteunen van mensen die een gedragsverandering maken op hun route naar herstel. Die routes zijn verschillend, en kunnen door verschillende organisaties begeleid worden. Of het nu gaat om preventie of nazorg, of het gaat om een klinische setting of helemaal niet.  

De modules van minddistrict zijn niet los te gebruiken. Voor meer informatie zoals kosten kan er contact opgenomen worden via het contact formulier

Meer weten?

 

Fit for eMental Health (EMH) 

Om een online behandeling vorm te geven is het belangrijk een gesprek aan te gaan met de cliënt over het vormgeven van een dergelijke behandeling. Uit onderzoek zijn er zes items naar voren gekomen die dienen als gespreksonderwerpen om samen tot een goede vorm van online behandelen te komen: shared decision-making. De items worden dus niet zelfstandig door de patiënt ingevuld, maar tijdens een gesprek. Het is de bedoeling dat behandelaar en cliënt samen het juiste antwoord markeren. Maak daarbij altijd een afweging tussen de inschatting van je cliënt en die van jezelf en probeer tot overeenstemming te komen.