Overzicht

Betrokken omgeving

Het doel van de module is om mantelzorgers kennis en vaardigheden te laten ontwikkelen die ingezet kunnen worden als overbelasting dreigt door de zorg voor zijn of haar naaste.
Betrokken omgeving

De module is ontwikkeld voor mantelzorgers: volwassenen die onbetaald zorg verlenen aan een naaste (bijvoorbeeld een familielid, vriend(in) of partner) met psychische klachten.  

Het doel van de module is om mantelzorgers kennis en vaardigheden te laten ontwikkelen die ingezet kunnen worden als overbelasting dreigt door de zorg voor zijn of haar naaste. De mantelzorger gaat aan de slag met oefeningen die helpen anders om te gaan met zijn of haar naaste en meer balans aanbrengen in de zorg voor de ander en de zorg voor zichzelf. De module richt zich echter ook op het feit dat deze balans niet altijd mogelijk is. 

'Betrokken omgeving' behandelt meerdere onderwerpen die relevant zijn voor een mantelzorger. Denk aan: draaglast en draagkracht, communicatie, grenzen aangeven, zorgen voor jezelf en negatieve denkpatronen. In elke sessie krijgt de mantelzorger informatie, leest hij of zij over de ervaringen van andere mantelzorgers en gaat hij of zij zelf aan de slag met één of meerdere oefeningen. 

Opzet module Betrokken Omgeving

  • Welkom 
  • Zorgen voor je naaste 
  • Draaglast en draagkracht 
  • Waar liggen je grenzen? 
  • Grip op je gedachten en gevoel 
  • Zorg voor jezelf 
  • Vraag om steun 
  • In gesprek met elkaar 
  • Hoe nu verder? 

De sessies bevatten video's waarin een online begeleider en ervaringsdeskundigen informatie geven en hun ervaringen delen. Enkele sessies bevatten bovendien video's waarin ervaringsdeskundigen met de besproken vaardigheden oefenen. Aan het eind van de module heeft de mantelzorger inzicht gekregen in zijn of haar situatie, valkuilen en krachten. Ook heeft de mantelzorger geoefend met vaardigheden om de draaglast en draagkracht in de toekomst beter in evenwicht te houden.  

De module Betrokken Omgeving kan met begeleiding (feedbackmomenten) worden ingezet. Er is ook een zelfhulpmodule voor naasten aanwezig in de Minddistrict catalogus; dat is de training 'Zorgen voor iemand naast jou'. 

Via de POH GGZ/huisarts kan de module worden gecombineerd met individuele begeleiding. In de GBGGZ kunnen de online sessies worden gecombineerd met groepstherapie.  

Minddistrict in samenwerking met

De module is ontwikkeld door Sarafina Suransky van Minddistrict in samenwerking met Karin van Doesum, Monique Westrup en Marleen van Hoek van Dimence Groep, Jeroen Beerepoot van GGZ Noord-Holland-Noord en Barbera van Reijswoud van Mondriaan. Ook enkele ervaringsdeskundigen waren bij de ontwikkeling betrokken. 

 

 Kosten

Minddistrict en de producten die ze maken hebben 1 doel: het digitaal ondersteunen van mensen die een gedragsverandering maken op hun route naar herstel. Die routes zijn verschillend, en kunnen door verschillende organisaties begeleid worden. Of het nu gaat om preventie of nazorg, of het gaat om een klinische setting of helemaal niet.  

De modules van minddistrict zijn niet los te gebruiken. Voor meer informatie zoals kosten kan er contact opgenomen worden via het contact formulier

Meer weten?

 

Fit for eMental Health (EMH) 

Om een online behandeling vorm te geven is het belangrijk een gesprek aan te gaan met de cliënt over het vormgeven van een dergelijke behandeling. Uit onderzoek zijn er zes items naar voren gekomen die dienen als gespreksonderwerpen om samen tot een goede vorm van online behandelen te komen: shared decision-making. De items worden dus niet zelfstandig door de patiënt ingevuld, maar tijdens een gesprek. Het is de bedoeling dat behandelaar en cliënt samen het juiste antwoord markeren. Maak daarbij altijd een afweging tussen de inschatting van je cliënt en die van jezelf en probeer tot overeenstemming te komen.