Overzicht

Hoe kun je afspraken onthouden en op tijd komen?

De module 'Hoe kun je afspraken onthouden en op tijd komen?’ is ontwikkeld voor iedereen die moeite heeft met het nakomen van afspraken
Hoe kun je afspraken onthouden en op tijd komen?

De module 'Hoe kun je afspraken onthouden en op tijd komen?’ is ontwikkeld voor iedereen die moeite heeft met het nakomen van afspraken. 

Het doel van de module is dat men vaardigheden ontwikkelt die het makkelijker maken om afspraken te onthouden en op tijd te komen, zoals het gebruiken van een agenda en het oplossen van problemen. Er wordt psycho-educatie gegeven, er komt een ervaringsdeskundige aan het woord en er kunnen oefeningen gemaakt worden. Aan het eind van de module heeft de cliënt praktische handvatten om beter om te gaan met het nakomen van afspraken.

Voorbeeld van de module: Hoe kun je afspraken onthouden en op tijd komen? Bron: Minddistrict

De module bestaat uit 1 hoofdstuk, 1 mijlpaal en 1 verzendmoment. Dit maakt de module ideaal om naast of in combinatie met andere modules in te zetten, maar ‘Hoe kun je afspraken onthouden?’ kan ook los worden aangeboden. 

De module kan ingezet worden vanuit onder andere de POH-GGZ, de generalistische basis GGZ of de specialistische GGZ, waarbij een hulpverlener wel of geen feedback geeft. Als je ervoor kiest om de module onbegeleid in te zetten, worden de verzendmomenten automatisch reflectiemomenten. Door online met bepaalde onderwerpen aan de slag te gaan, is er in de face-to-face sessies meer ruimte voor diepgang. 

De module is speciaal ontwikkeld voor gebruik op de mobiele telefoon via de Minddistrict app, maar kan ook op een (desktop) computer gebruikt worden. 

Minddistrict in samenwerking met

De module is ontwikkeld door Martijn Koning, Christina Markert en Renske Gommer van Minddistrict in samenwerking met Miriam Wauters, Silke Janssen en Nathalie Spaai van Mondriaan. Ook Hans Adriaans van GGZ Eindhoven en Bart Liesveld van de Praktijk voor Directieve Psychotherapie Meerssen waren bij de ontwikkeling betrokken. Daarnaast hebben twee ervaringsdeskundigen inhoudelijk bijgedragen aan de module.

Kosten

Minddistrict en de producten die ze maken hebben 1 doel: het digitaal ondersteunen van mensen die een gedragsverandering maken op hun route naar herstel. Die routes zijn verschillend, en kunnen door verschillende organisaties begeleid worden. Of het nu gaat om preventie of nazorg, of het gaat om een klinische setting of helemaal niet.  

De modules van minddistrict zijn niet los te gebruiken. Voor meer informatie zoals kosten kan er contact opgenomen worden via het contact formulier

Meer weten?

 

Fit for eMental Health (EMH) 

Om een online behandeling vorm te geven is het belangrijk een gesprek aan te gaan met de cliënt over het vormgeven van een dergelijke behandeling. Uit onderzoek zijn er zes items naar voren gekomen die dienen als gespreksonderwerpen om samen tot een goede vorm van online behandelen te komen: shared decision-making. De items worden dus niet zelfstandig door de patiënt ingevuld, maar tijdens een gesprek. Het is de bedoeling dat behandelaar en cliënt samen het juiste antwoord markeren. Maak daarbij altijd een afweging tussen de inschatting van je cliënt en die van jezelf en probeer tot overeenstemming te komen.