Overzicht

Hoe kun je beter omgaan met geld?

Met deze herstelgerichte module leren mensen vaardigheden om beter met geld om te gaan, zodat geld minder stress oplevert.
Hoe kun je beter omgaan met geld?

Geld kan voor mensen een groot probleem zijn. Zelfs als mensen aardig wat verdienen, is het soms moeilijk om aan het einde van de maand genoeg over te houden. Dit kan voor veel stress zorgen. 

De module 'Hoe kun je beter omgaan met geld' is ontwikkeld voor mensen die het lastig vinden om met geld om te gaan. De module is te volgen via de mobiele telefoon en kan ook ingezet worden als onderdeel van een hersteltraject. 

In deze module wordt psycho-educatie gegeven, komen er ervaringsdeskundigen aan het woord en er kunnen verschillende opdrachten gemaakt worden. Onderwerpen die aan bod komen zijn: een aparte spaarrekening regelen, voorkomen dat je in het rood staat, bedragen automatisch laten afschrijven en een vast moment uitkiezen voor je geldzaken. 

Voorbeeld van de module: hoe kun je beter omgaan met geld. Bron: Minddistrict

'Hoe kun je beter omgaan met geld' is een korte module, bestaand uit 1 mijlpaal en 1 verzendmoment. Dit maakt de module ideaal om naast of in combinatie met andere modules in te zetten, bijvoorbeeld als onderdeel van een hersteltraject, maar ‘Hoe kun je beter met omgaan met geld?’ kan ook los worden aangeboden. 

De module is zo ontwikkeld dat die breed kan worden ingezet. Dat wil zeggen dat niet alleen POH GGZ, basis GGZ of specialistische GGZ er gebruik van kunnen maken, maar ook dat de content geschikt is voor woonbegeleiding en maatschappelijke opvang. Zo zijn er video's met diverse ervaringsdeskundigen toegevoegd uit diverse zorgtypes, om de herkenning en erkenning voor mensen die de module gebruiken te vergroten. 

De module is speciaal ontwikkeld voor gebruik op de mobiele telefoon via de Minddistrict app, maar kan ook op een (desktop) computer gebruikt worden. 

In deze module wordt er niet automatisch een bijpassend dagboek geactiveerd. Als de module wordt ingezet als onderdeel van een groter hersteltraject, is het herstelgerichte 'Jouw goede nieuws'-dagboek goed te gebruiken als ondersteunend element. 

Minddistrict in samenwerking met

De sessies zijn ontwikkeld door Martijn Koning, Christina Markert en Renske Gommer van Minddistrict in samenwerking met Miriam Wauters, Silke Janssen en Nathalie Spaai van Mondriaan. Ook Hans Adriaans van GGZ Eindhoven en Bart Liesveld van de Praktijk voor Directieve Psychotherapie Meerssen waren bij de ontwikkeling betrokken. Daarnaast hebben ervaringsdeskundigen inhoudelijk bijgedragen aan de module.

Kosten

Minddistrict en de producten die ze maken hebben 1 doel: het digitaal ondersteunen van mensen die een gedragsverandering maken op hun route naar herstel. Die routes zijn verschillend, en kunnen door verschillende organisaties begeleid worden. Of het nu gaat om preventie of nazorg, of het gaat om een klinische setting of helemaal niet.  

De modules van minddistrict zijn niet los te gebruiken. Voor meer informatie zoals kosten kan er contact opgenomen worden via het contact formulier

Meer weten?

 

Fit for eMental Health (EMH) 

Om een online behandeling vorm te geven is het belangrijk een gesprek aan te gaan met de cliënt over het vormgeven van een dergelijke behandeling. Uit onderzoek zijn er zes items naar voren gekomen die dienen als gespreksonderwerpen om samen tot een goede vorm van online behandelen te komen: shared decision-making. De items worden dus niet zelfstandig door de patiënt ingevuld, maar tijdens een gesprek. Het is de bedoeling dat behandelaar en cliënt samen het juiste antwoord markeren. Maak daarbij altijd een afweging tussen de inschatting van je cliënt en die van jezelf en probeer tot overeenstemming te komen.