Overzicht

Hoe word je beter in dingen afmaken?

Met behulp van deze module gaan mensen oefenen met het afmaken van taken.
Hoe word je beter in dingen afmaken?

Iedereen maakt wel eens iets niet af, maar sommige mensen hebben zoveel moeite met dingen afmaken, dat ze bijna niets gedaan krijgen. Dit kan ze erg hinderen in hun dagelijks leven. De module 'Hoe word je beter in dingen afmaken?' is ontwikkeld voor mensen die moeite hebben met het afmaken van taken. De module is speciaal ontwikkeld voor gebruik op de mobiele telefoon via de Minddistrict app, maar kan ook op een (desktop) computer gebruikt worden. 

In module wordt gekeken wat iemand kan helpen om taken toch af te maken. Er wordt psycho-educatie gegeven en er komt een ervaringsdeskundige aan het woord. Ook worden er vaardigheden besproken zoals een to do lijst maken, prioriteiten stellen, het gebruiken van een agenda en het oplossen van problemen. 

De module bestaat uit 1 hoofdstuk, 1 mijlpaal en 1 verzendmoment. Dit maakt de module ideaal om naast of in combinatie met andere modules in te zetten, maar ‘Hoe word je beter in dingen afmaken?’ kan ook los worden aangeboden. De module kan ingezet worden vanuit onder andere de POH-GGZ, de generalistische basis GGZ of de specialistische GGZ, waarbij een hulpverlener wel of geen feedback geeft. Als je ervoor kiest om de module onbegeleid in te zetten, worden de verzendmomenten automatisch reflectiemomenten. Door online met bepaalde onderwerpen aan de slag te gaan, is er in de face-to-face sessies meer ruimte voor diepgang.

Minddistrict in samenwerking met

 De module is ontwikkeld door Martijn Koning, Christina Markert en Renske Gommer van Minddistrict in samenwerking met Miriam Wauters, Silke Janssen en Nathalie Spaai van Mondriaan. Ook Hans Adriaans van GGZ Eindhoven en Bart Liesveld van de Praktijk voor Directieve Psychotherapie Meerssen waren bij de ontwikkeling betrokken. Ervaringsdeskundigen hebben tevens inhoudelijk bijgedragen aan de module. 

Kosten

Minddistrict en de producten die ze maken hebben 1 doel: het digitaal ondersteunen van mensen die een gedragsverandering maken op hun route naar herstel. Die routes zijn verschillend, en kunnen door verschillende organisaties begeleid worden. Of het nu gaat om preventie of nazorg, of het gaat om een klinische setting of helemaal niet.  

De modules van minddistrict zijn niet los te gebruiken. Voor meer informatie zoals kosten kan er contact opgenomen worden via het contact formulier

Meer weten?

 

Fit for eMental Health (EMH) 

Om een online behandeling vorm te geven is het belangrijk een gesprek aan te gaan met de cliënt over het vormgeven van een dergelijke behandeling. Uit onderzoek zijn er zes items naar voren gekomen die dienen als gespreksonderwerpen om samen tot een goede vorm van online behandelen te komen: shared decision-making. De items worden dus niet zelfstandig door de patiënt ingevuld, maar tijdens een gesprek. Het is de bedoeling dat behandelaar en cliënt samen het juiste antwoord markeren. Maak daarbij altijd een afweging tussen de inschatting van je cliënt en die van jezelf en probeer tot overeenstemming te komen.