Overzicht

Hoe zorg je ervoor dat je omgeving je beter begrijpt

De module 'Hoe zorg je ervoor dat je omgeving je beter begrijpt?' is ontwikkeld voor mensen die meer begrip willen krijgen van hun omgeving
Hoe zorg je ervoor dat je omgeving je beter begrijpt

 De module 'Hoe zorg je ervoor dat je omgeving je beter begrijpt?' is ontwikkeld voor mensen die meer begrip willen krijgen van hun naasten, bijvoorbeeld mensen met ADHD. 

In deze module leren mensen aan de hand van praktische tips wat ze zelf kunnen doen om meer begrip te krijgen van hun omgeving. Er wordt psycho-educatie gegeven, er komen ervaringsdeskundigen aan het woord en er kunnen opdrachten gemaakt worden. 

Deze relatief korte module is generiek in te zetten, en te gebruiken door iedereen die er baat bij kan hebben om meer begrip van de omgeving te krijgen. Door de beknoptheid van de module is die goed te combineren met andere modules en dagboeken. Zo maak je een optimale persoonlijke route, die past bij iemands doelen en situatie. De module kan zowel begeleid als onbegeleid worden gebruikt, en is te volgen in de mobiele app en via de browser. 

De module 'Hoe zorg je ervoor dat je omgeving je beter begrijpt' kan goed worden ingezet in ADHD-behandelingen. Hulpverleners zetten dan eerst de startmodule 'Begrijp je ADHD' klaar voor hun cliënt. Daarna kunnen hulpverlener en cliënt besluiten één of meerdere vervolgmodules in te zetten. 'Hoe kun je minder last hebben van je gedachten' is één van deze vervolgmodules. Aan het eind van de behandeling kunnen hulpverlener en cliënt ervoor kiezen om de module 'Kijk naar de toekomst' als afsluiting te gebruiken. 

Illustratie uit de module

Bron: Minddistrict

Minddistrict in samenwerking met

De module is ontwikkeld door Martijn Koning, Christina Markert en Lotte van der Maas van Minddistrict in samenwerking met Miriam Wauters, Silke Janssen en Nathalie Spaai van Mondriaan. Ook Hans Adriaans van GGZ Eindhoven en Bart Liesveld van de Praktijk voor Directieve Psychotherapie Meerssen waren bij de ontwikkeling betrokken. Merijn Borsje en ervaringsdeskundige Aukje Huijts hebben tevens inhoudelijk bijgedragen aan de module. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

Kosten

Minddistrict en de producten die ze maken hebben 1 doel: het digitaal ondersteunen van mensen die een gedragsverandering maken op hun route naar herstel. Die routes zijn verschillend, en kunnen door verschillende organisaties begeleid worden. Of het nu gaat om preventie of nazorg, of het gaat om een klinische setting of helemaal niet.  

De modules van minddistrict zijn niet los te gebruiken. Voor meer informatie zoals kosten kan er contact opgenomen worden via het contact formulier

Meer weten?

 

Fit for eMental Health (EMH) 

Om een online behandeling vorm te geven is het belangrijk een gesprek aan te gaan met de cliënt over het vormgeven van een dergelijke behandeling. Uit onderzoek zijn er zes items naar voren gekomen die dienen als gespreksonderwerpen om samen tot een goede vorm van online behandelen te komen: shared decision-making. De items worden dus niet zelfstandig door de patiënt ingevuld, maar tijdens een gesprek. Het is de bedoeling dat behandelaar en cliënt samen het juiste antwoord markeren. Maak daarbij altijd een afweging tussen de inschatting van je cliënt en die van jezelf en probeer tot overeenstemming te komen.