Overzicht

Hoe zorg je voor minder rommel

Mensen gaan in deze module oefenen in het opgeruimd houden van hun omgeving, waardoor ze hopelijk minder last hebben van rommel en, als gevolg daarvan, chaos in hun hoofd.
Hoe zorg je voor minder rommel

Een beetje rommel is niet erg, maar te veel rommel is niet alleen praktisch onhandig, het kan ook voor onrust in je hoofd zorgen. De module ‘Hoe zorg je voor minder rommel?' is ontwikkeld voor mensen die het lastig vinden hun omgeving opgeruimd te houden. De module is speciaal ontwikkeld voor gebruik op de mobiele telefoon via de Minddistrict app, maar kan ook op een (desktop) computer gebruikt worden.

In deze module oefent de cliënt met het opgeruimd houden van de omgeving. Mensen gaan aan de slag met vaardigheden die helpen bij het opruimen. Voorbeelden van deze vaardigheden zijn: het bijhouden van een to do lijst, het stellen van prioriteiten, het opsplitsen van taken, het gebruiken van een agenda en het oplossen van problemen. In de module wordt psycho-educatie gegeven, komt een ervaringsdeskundige aan het woord en staan opdrachten die helpen om opgeruimder te zijn.

De module bestaat uit 1 hoofdstuk, 1 mijlpaal en 1 verzendmoment. Dit maakt de module ideaal om naast of in combinatie met andere modules in te zetten, maar ‘Hoe zorg je voor minder rommel?’ kan ook los worden aangeboden. De module kan ingezet worden vanuit onder andere de POH-GGZ, de generalistische basis GGZ of de specialistische GGZ, waarbij een hulpverlener wel of geen feedback geeft. Als je ervoor kiest om de module onbegeleid in te zetten, worden de verzendmomenten automatisch reflectiemomenten. Door online met bepaalde onderwerpen aan de slag te gaan, is er in de face-to-face sessies meer ruimte voor diepgang. 

Minddistrict in samenwerking met

De module is ontwikkeld door Martijn Koning, Christina Markert en Renske Gommer van Minddistrict in samenwerking met Miriam Wauters, Silke Janssen en Nathalie Spaai van Mondriaan. Ook Hans Adriaans van GGZ Eindhoven en Bart Liesveld van de Praktijk voor Directieve Psychotherapie Meerssen waren bij de ontwikkeling betrokken. Daarnast hebben ervaringsdeskundigen inhoudelijk bijgedragen aan de module.

Kosten

Minddistrict en de producten die ze maken hebben 1 doel: het digitaal ondersteunen van mensen die een gedragsverandering maken op hun route naar herstel. Die routes zijn verschillend, en kunnen door verschillende organisaties begeleid worden. Of het nu gaat om preventie of nazorg, of het gaat om een klinische setting of helemaal niet.  

De modules van minddistrict zijn niet los te gebruiken. Voor meer informatie zoals kosten kan er contact opgenomen worden via het contact formulier

Meer weten?

 

Fit for eMental Health (EMH) 

Om een online behandeling vorm te geven is het belangrijk een gesprek aan te gaan met de cliënt over het vormgeven van een dergelijke behandeling. Uit onderzoek zijn er zes items naar voren gekomen die dienen als gespreksonderwerpen om samen tot een goede vorm van online behandelen te komen: shared decision-making. De items worden dus niet zelfstandig door de patiënt ingevuld, maar tijdens een gesprek. Het is de bedoeling dat behandelaar en cliënt samen het juiste antwoord markeren. Maak daarbij altijd een afweging tussen de inschatting van je cliënt en die van jezelf en probeer tot overeenstemming te komen.