Overzicht

Oefenen met ontspannen

Online ontspanningsoefeningen bij stress en spanning
Oefenen met ontspannen

 De module wordt door zorgprofessionals ingezet bij volwassenen die last hebben van spanning of stress, maar kan ook worden ingezet bij mensen die door andere psychische of fysieke klachten baat hebben bij ontspanningsoefeningen. Het doel van de module is kennis opdoen over ontspanningsoefeningen om op een gezonde manier spanning te leren loslaten. De module is speciaal ontwikkeld voor gebruik op de mobiele telefoon via de Minddistrict app, maar kan ook op een (desktop) computer gebruikt worden. 

 Deze module richt zich op het verminderen van spanningsklachten. Dit gebeurt door middel van het lezen van psycho-educatie en tips en het bekijken van filmpjes van hulpverleners en ervaringsdeskundigen. Ook gaan deelnemers met behulp van audio-bestanden oefenen met ontspanning, bijvoorbeeld met een ademhalingsoefening, een spierontspanningsoefening, de autogene training en een fantasie ontspanningsoefening. Aan het einde van de module heeft de persoon praktische vaardigheden ontwikkeld om te kunnen ontspannen. 

Voorbeeld uit de module oefenen met ontspannen

Leer ontspannen met onder andere elementen uit de mindfulness, zoals de bodyscan. Bron: Minddistrict

De module bestaat uit 4 hoofdstukken met 6 mijlpalen en 2 verzendmomenten. Ook wordt het dagboek 'ontspannen' tijdens het doorlopen van de module automatisch klaargezet. In dit dagboek kunnen mensen bijgehouden wat ze hebben gedaan om te ontspannen en welk effect dit had op de spanning.

De module kan ingezet worden vanuit onder andere de POH-GGZ, de generalistische basis GGZ of de specialistische GGZ, waarbij een hulpverlener wel of geen feedback geeft. Als je ervoor kiest om de module onbegeleid in te zetten, worden de verzendmomenten automatisch reflectiemomenten. Door online met bepaalde onderwerpen aan de slag te gaan, is er in de face-to-face sessies meer ruimte voor diepgang. 

Over de module

De module 'Oefenen met ontspannen’ is ontwikkeld door Minddistrict. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van hulpverleners en ervaringsdeskundigen.

Kosten

Minddistrict en de producten die ze maken hebben 1 doel: het digitaal ondersteunen van mensen die een gedragsverandering maken op hun route naar herstel. Die routes zijn verschillend, en kunnen door verschillende organisaties begeleid worden. Of het nu gaat om preventie of nazorg, of het gaat om een klinische setting of helemaal niet.  

De modules van minddistrict zijn niet los te gebruiken. Voor meer informatie zoals kosten kan er contact opgenomen worden via het contact formulier

Meer weten?

 

Fit for eMental Health (EMH) 

Om een online behandeling vorm te geven is het belangrijk een gesprek aan te gaan met de cliënt over het vormgeven van een dergelijke behandeling. Uit onderzoek zijn er zes items naar voren gekomen die dienen als gespreksonderwerpen om samen tot een goede vorm van online behandelen te komen: shared decision-making. De items worden dus niet zelfstandig door de patiënt ingevuld, maar tijdens een gesprek. Het is de bedoeling dat behandelaar en cliënt samen het juiste antwoord markeren. Maak daarbij altijd een afweging tussen de inschatting van je cliënt en die van jezelf en probeer tot overeenstemming te komen.