Overzicht

Plannen en organiseren

In deze module leren mensen om één of meerdere taken te plannen en organiseren.
Plannen en organiseren

De module is ontwikkeld voor volwassenen en jongeren met een autismespectrumstoornis. In deze module leren mensen om één of meerdere taken te plannen en organiseren. Dit wordt bereikt door middel van het aanbieden van praktische handvatten. Hulpverleners en cliënten kunnen samen bespreken hoe de combinatie online en face to face eruit ziet, en/of welke sessies uit de module zij willen gebruiken.

In iedere sessie krijgt de cliënt informatie, bekijkt filmpjes van de online hulpverlener en een cliënt, leest de oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat zelf aan de slag met één of meerdere oefeningen.

Er worden relevante onderwerpen behandeld zoals het gebruik van een tijdsplanning, steun vragen, prioriteiten stellen en taken afronden. De oefeningen zijn gericht op het stap voor stap zelf leren plannen en organiseren van taken en afspraken. Aan het eind van de module kan de cliënt meerdere taken plannen en organiseren. Ook heeft hij/zij nagedacht over hoe plannen en organiseren in de toekomst vorm kan krijgen.

Voorbeeld van één van de oefeningen uit de module

Bron: Minddistrict

De module bestaat uit 19 sessies: 

 • Welkom bij de module plannen en organiseren 
 • Wat ga je doen en waarom? 
 • Overleg bij taken 
 • Overleg bij taken: hoe is het gegaan? 
 • Maak gebruik van een tijdsplanning 
 • Maak gebruik van een tijdsplanning: hoe is het gegaan? 
 • Wees je bewust van de consequenties 
 • Wees je bewust van de consequenties: hoe is het gegaan? 
 • Splits taken in stappen op 
 • Splits taken in stappen op: hoe is het gegaan? 
 • Pas je tijdsplanning aan 
 • Pas je tijdsplanning aan: hoe is het gegaan? 
 • Bereid taken voor 
 • Bereid taken voor: hoe is het gegaan? 
 • Stel prioriteiten 
 • Stel prioriteiten: hoe is het gegaan? 
 • Maak taken af 
 • Maak taken af: hoe is het gegaan? 
 • De laatste sessie van de module plannen en organiseren 

 

Minddistrict in samenwerking met

De module is ontwikkeld door Daniëlle Revers van Minddistrict in samenwerking met Brigitte van Mansum-Aarts en Helma Smolders-Dortmans van Reinier van Arkel, Eva van den Dijssel en Marjolijn Hoekert van GGZ Noord Holland Noord en Senne Pol-Goeman van GGZ Eindhoven. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van hulpverleners en cliënten.

Kosten

Minddistrict en de producten die ze maken hebben 1 doel: het digitaal ondersteunen van mensen die een gedragsverandering maken op hun route naar herstel. Die routes zijn verschillend, en kunnen door verschillende organisaties begeleid worden. Of het nu gaat om preventie of nazorg, of het gaat om een klinische setting of helemaal niet.  

De modules van minddistrict zijn niet los te gebruiken. Voor meer informatie zoals kosten kan er contact opgenomen worden via het contact formulier

Meer weten?

 

Fit for eMental Health (EMH) 

Om een online behandeling vorm te geven is het belangrijk een gesprek aan te gaan met de cliënt over het vormgeven van een dergelijke behandeling. Uit onderzoek zijn er zes items naar voren gekomen die dienen als gespreksonderwerpen om samen tot een goede vorm van online behandelen te komen: shared decision-making. De items worden dus niet zelfstandig door de patiënt ingevuld, maar tijdens een gesprek. Het is de bedoeling dat behandelaar en cliënt samen het juiste antwoord markeren. Maak daarbij altijd een afweging tussen de inschatting van je cliënt en die van jezelf en probeer tot overeenstemming te komen.