Overzicht

Prettig wonen

In deze module krijgt de cliënt handvatten om een prettige woonsituatie te creëren.
Prettig wonen

De module ‘Prettig wonen’ is ontwikkeld voor een brede doelgroep: van mensen die niet lekker in hun vel zitten tot mensen die herstellen van een ernstige psychiatrische aandoening. Al deze mensen kunnen met de module onderzoeken hoe ze zich beter kunnen voelen in hun huis of op een andere manier iets aan hun woonsituatie willen veranderen.

De cliënt krijgt informatie en gaat aan de slag met oefeningen om de huidige woonsituatie in kaart te brengen en te verbeteren. Ook zijn er filmpjes waarin een professional en/of een cliënt uitleg geeft of vertelt over zijn of haar ervaringen. Er wordt een actieplan geactiveerd waarmee de cliënt een doel kan stellen op het gebied van werk. Er worden praktische tips gegeven om dit doel te bereiken. Het doel van de module is om de cliënt handvatten te geven om de eigen woonsituatie te verbeteren.

De module kan los ingezet worden, maar is tevens onderdeel van een groep interventies die gezamenlijk geschikt zijn bij herstel na een langere periode van psychische klachten. In dat geval raden we aan om eerst de startmodule 'Hoe sla jij de weg naar herstel in?' in te zetten. 

De module gaat in op het belang van een fijne woonomgeving en vraagt mensen na te denken over hun situatie op het gebied van wonen. Ook stellen mensen een plan op on hun woonsituatie aan te pakken. Het volgende wordt behandeld: 

  • In de module wordt ingegaan op de voordelen van een prettige woonomgeving. 
  • Met oefeningen onderzoekt de cliënt zijn eigen woonomgeving en bedenkt hij wat hij wil aanpassen. 
  • Een haalbaar doel en actieplan worden opgesteld binnen het domein wonen, zodat de gebruiker stap voor stap naar een betere woonomgeving toe kan werken. Dit doel wordt regelmatig geëvalueerd tot het doel is behaald. 

 

Minddistrict in samenwerking met

De module is ontwikkeld door Liesan Braakhuis en Daniëlle Revers van Minddistrict in samenwerking met Michiel Bahler, René Keet, Peter Burger, Suzanne Rugenbrink, Bianca Westmeijer, Annette Furnemond, Heleen Begheyn, Petra Tamis, Judie Davelaar, Ingrid van Vuuren, Koen van Stiphout, Wanda de Wijn en Stephanie Burrie van GGZ Noord-Holland-Noord. Ook Marlies de Groot van de Reiner van Arkel Groep was bij de ontwikkeling betrokken. 

Kosten

Minddistrict en de producten die ze maken hebben 1 doel: het digitaal ondersteunen van mensen die een gedragsverandering maken op hun route naar herstel. Die routes zijn verschillend, en kunnen door verschillende organisaties begeleid worden. Of het nu gaat om preventie of nazorg, of het gaat om een klinische setting of helemaal niet.  

De modules van minddistrict zijn niet los te gebruiken. Voor meer informatie zoals kosten kan er contact opgenomen worden via het contact formulier

Meer weten?

 

Fit for eMental Health (EMH) 

Om een online behandeling vorm te geven is het belangrijk een gesprek aan te gaan met de cliënt over het vormgeven van een dergelijke behandeling. Uit onderzoek zijn er zes items naar voren gekomen die dienen als gespreksonderwerpen om samen tot een goede vorm van online behandelen te komen: shared decision-making. De items worden dus niet zelfstandig door de patiënt ingevuld, maar tijdens een gesprek. Het is de bedoeling dat behandelaar en cliënt samen het juiste antwoord markeren. Maak daarbij altijd een afweging tussen de inschatting van je cliënt en die van jezelf en probeer tot overeenstemming te komen.