Overzicht

Steun van anderen

Het sociale netwerk kan mensen helpen bij herstel, deze module helpt het netwerk te activeren.
Steun van anderen

De module ‘Steun van anderen’ is een herstelgerichte module over ondersteuning door het sociale netwerk. De module is ontwikkeld voor volwassenen die werken aan hun herstel met als doel om hen een idee te geven hoe het sociale netwerk ze kan ondersteunen. 'Steun van anderen' is volledig in de Minddistrict app te doorlopen, maar kan ook gewoon via de browser op een laptop of pc worden gebruikt.

De module bevat relevante onderwerpen die van belang zijn voor mensen die op weg zijn naar herstel. Denk aan het in kaart brengen van het sociale netwerk, steun vragen, sociale obstakels overwinnen, duidelijk communiceren en het uitbreiden en versterken van de sociale omgeving. Ook worden er filmpjes getoond waarin een hulpverlener of ervaringsdeskundige uitleg geeft of vertelt over eigen ervaringen. Om motivatie te bevorderen, wordt er voor elk verzendmoment nagedacht over welke beloning passend is bij de zojuist gezette stap. Aan het einde van de module heeft iemand praktische handvatten gekregen en vaardigheden geleerd om het sociale netwerk te betrekken bij hun herstel. 

Voorbeeld uit de module: steun van anderen

Bron: Minddistrict

De module ‘Steun van anderen’ kan los gebruikt worden, maar ook worden ingezet in combinatie met andere herstelgerichte modules. In dat laatste geval is het een goed idee te beginnen met de module 'Hoe sla jij de weg naar herstel in?', als zogeheten herstel startmodule om meer te weten te komen over herstel.

Het is aan te raden om tijdens het volgen van deze module iemand eens per week stil te laten staan bij 'het goede nieuws' van de afgelopen periode. Wat gaat er goed? Waar is iemand trots op, of wat ervaart diegene als bijzonder? Het dagboek 'jouw goede nieuws' is hier perfect geschikt voor. Het dagboek kan door de hulpverlener worden geactiveerd. 

De module kan worden ingezet vanuit de basis GGZ, begeleid wonen en de specialistische en forensische GGZ, waarbij een hulpverlener wel of geen feedback geeft. Als je er als hulpverlener voor kiest om de module onbegeleid in te zetten, worden de verzendmomenten automatisch reflectiemomenten.

Minddistrict in samenwerking met

De module is ontwikkeld door Liesan Braakhuis en Daniëlle Revers van Minddistrict in samenwerking met Michiel Bahler, René Keet, Peter Burger, Suzanne Rugenbrink, Bianca Westmeijer, Annette Furnemond, Heleen Begheyn, Petra Tamis, Judie Davelaar, Ingrid van Vuuren, Koen van Stiphout, Wanda de Wijn en Stephanie Burrie van GGZ Noord-Holland-Noord. 

 Kosten

Minddistrict en de producten die ze maken hebben 1 doel: het digitaal ondersteunen van mensen die een gedragsverandering maken op hun route naar herstel. Die routes zijn verschillend, en kunnen door verschillende organisaties begeleid worden. Of het nu gaat om preventie of nazorg, of het gaat om een klinische setting of helemaal niet.  

De modules van minddistrict zijn niet los te gebruiken. Voor meer informatie zoals kosten kan er contact opgenomen worden via het contact formulier

Meer weten?

 

Fit for eMental Health (EMH) 

Om een online behandeling vorm te geven is het belangrijk een gesprek aan te gaan met de cliënt over het vormgeven van een dergelijke behandeling. Uit onderzoek zijn er zes items naar voren gekomen die dienen als gespreksonderwerpen om samen tot een goede vorm van online behandelen te komen: shared decision-making. De items worden dus niet zelfstandig door de patiënt ingevuld, maar tijdens een gesprek. Het is de bedoeling dat behandelaar en cliënt samen het juiste antwoord markeren. Maak daarbij altijd een afweging tussen de inschatting van je cliënt en die van jezelf en probeer tot overeenstemming te komen.