Overzicht

Verwerking

Deze module bevat handvatten voor volwassenen bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen
Verwerking

De module kan een professional inzetten bij volwassenen die een ingrijpende gebeurtenis of periode hebben doorgemaakt. Denk aan het verlies van een dierbare, het doorstaan van een scheiding of de ziekte van een kind of partner. Het doel is om de gebruiker te ondersteunen bij het verwerken van deze gebeurtenis. 

De cliënt krijgt uitleg over de impact van een ingrijpende gebeurtenis. Daarna onderzoekt hij of zij de lichamelijke en emotionele gevolgen van de gebeurtenis bij zichzelf. De cliënt gaat aan de slag met (on- en offline) schrijfoefeningen en een afscheidsritueel. Deze oefeningen worden online voorbereid en na afloop geëvalueerd. De cliënt schrijft op verschillende manieren over een schokkende gebeurtenis of verlies. Door het ongestructureerd en gestructureerd schrijven kan er cognitieve herstructurering plaatsvinden. Dit biedt handvatten om anders om te gaan met gedachten en gevoelens ten aanzien van de schokkende gebeurtenis.

Het actieplan maakt het mogelijk dat de cliënt buiten de module om voortgang kan monitoren en waar nodig bijsturen. Op deze manier krijgt de cliënt een beter inzicht in het eigen verwerkingsproces en de mate waarin de oefeningen hierbij helpen. 

 

Doorontwikkeling van onze modules 

Deze module is de vernieuwde versie van de oudere module ‘Basiszorg Verwerking’. Deze nieuwe versie is beschikbaar op mobiel, bevat nieuwe illustraties, korte motiverende pagina’s, een actieplan en laagdrempelige oefeningen die de cliënt helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden om beter met de gevolgen van een ingrijpende gebeurtenis om te gaan. 

Waarop is de module gebaseerd? 

De module 'Verwerking' is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met onze betrokken partners. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten. 

Voorbeeld van de module verwerking

Bron: Minddistrict

Kosten

Minddistrict en de producten die ze maken hebben 1 doel: het digitaal ondersteunen van mensen die een gedragsverandering maken op hun route naar herstel. Die routes zijn verschillend, en kunnen door verschillende organisaties begeleid worden. Of het nu gaat om preventie of nazorg, of het gaat om een klinische setting of helemaal niet.  

De modules van minddistrict zijn niet los te gebruiken. Voor meer informatie zoals kosten kan er contact opgenomen worden via het contact formulier

Meer weten?

 

Fit for eMental Health (EMH) 

Om een online behandeling vorm te geven is het belangrijk een gesprek aan te gaan met de cliënt over het vormgeven van een dergelijke behandeling. Uit onderzoek zijn er zes items naar voren gekomen die dienen als gespreksonderwerpen om samen tot een goede vorm van online behandelen te komen: shared decision-making. De items worden dus niet zelfstandig door de patiënt ingevuld, maar tijdens een gesprek. Het is de bedoeling dat behandelaar en cliënt samen het juiste antwoord markeren. Maak daarbij altijd een afweging tussen de inschatting van je cliënt en die van jezelf en probeer tot overeenstemming te komen.