Overzicht

Waarden en doelen

Door meer te leren leven naar hun waarden en doelen, krijgen cliënten weer meer richting in het leven
Waarden en doelen

 Een richting hebben in je leven kan je kracht en energie geven. Als je weet wat belangrijk voor je is dan kun je daarnaar gaan leven. Zo wordt je leven steeds waardevoller. Toch kan het lastig zijn te weten wat die waarden precies zijn. Daarom is kunnen hulpverleners deze herstelgerichte module inzetten bij volwassenen die meer willen leven naar hun waarden en op die manier richting geven aan hun eigen leven. De module is beschikbaar als mobiele module en dus geschikt voor gebruik in de app. 

 Het doel van deze module is de gebruiker ondersteunen bij gedragsverandering op het gebied van waarden en doelen. Het volgende wordt behandeld: 

  • Onderzoeken wat de belangrijkste waarden zijn 
  • Ideeën opdoen en uitwerken om meer naar je waarden te leven. Denk hierbij aan tips als: wat is jouw droomdoel? 
  • Een haalbaar doel en actieplan opstellen op het gebied van belangrijke waarden. 
  • Tussendoor evalueren hoe het gaat, en indien nodig je doel aanpassen. 

 

'Waarden en doelen' is ontwikkeld voor een brede doelgroep: van mensen die niet lekker in hun vel zetten tot mensen die herstellen van een ernstige psychiatrische aandoening. 

De module kan los ingezet worden, maar is tevens onderdeel van een groep interventies die gezamenlijk geschikt zijn bij herstel na een langere periode van psychische klachten. In dat geval raden we aan om eerst de startmodule 'Hoe sla jij de weg naar herstel in?' in te zetten. 

Illustatie uit de module Waarden en doelen

Bron: Minddistrict

Minddistrict in samenwerking met

 De module ‘Waarden en doelen’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met onze betrokken partners. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten. 

Kosten

Minddistrict en de producten die ze maken hebben 1 doel: het digitaal ondersteunen van mensen die een gedragsverandering maken op hun route naar herstel. Die routes zijn verschillend, en kunnen door verschillende organisaties begeleid worden. Of het nu gaat om preventie of nazorg, of het gaat om een klinische setting of helemaal niet.  

De modules van minddistrict zijn niet los te gebruiken. Voor meer informatie zoals kosten kan er contact opgenomen worden via het contact formulier

Meer weten?

 

Fit for eMental Health (EMH) 

Om een online behandeling vorm te geven is het belangrijk een gesprek aan te gaan met de cliënt over het vormgeven van een dergelijke behandeling. Uit onderzoek zijn er zes items naar voren gekomen die dienen als gespreksonderwerpen om samen tot een goede vorm van online behandelen te komen: shared decision-making. De items worden dus niet zelfstandig door de patiënt ingevuld, maar tijdens een gesprek. Het is de bedoeling dat behandelaar en cliënt samen het juiste antwoord markeren. Maak daarbij altijd een afweging tussen de inschatting van je cliënt en die van jezelf en probeer tot overeenstemming te komen.