Overzicht

Welkomst module

Een standaard welkomstmodule, een blauwdruk, die per organisatie gepersonaliseerd kan worden. Met de welkomstmodule informeer je cliënten, bereid je ze voor op online zorg en geef je ze een warm welkom
Welkomst module

Minddistrict heeft een standaard welkomstmodule ontwikkeld, een blauwdruk, die per organisatie gepersonaliseerd kan worden.

Met een welkomstmodule is het mogelijk om je cliënten te informeren over het traject dat hen te wachten staat. Hierdoor krijgen mensen een beter beeld van het proces en zullen ze hun coaching of behandeling als minder spannend ervaren. Het is ook een manier om iemand kennis te laten maken met online zorg. Daarnaast kun je door middel van de welkomstmodule ook wachttijd overbruggen. 

Mensen kunnen alvast starten aan de intake en een start maken met gedragsverandering (zonder dat er al sprake is van behandeling). Antwoorden die gegeven worden in de welkomstmodule kunnen daarnaast worden gebruikt in het intakegesprek. Zo kan de welkomstmodule echt onderdeel worden van het zorgproces. 

 De blauwdruk is ontwikkeld voor organisaties die hun cliënten een welkomstmodule willen bieden. Er is onderscheid gemaakt tussen een zwaardere welkomstmodule voor de generalistische en gespecialiseerde GGZ, en een lichtere welkomstmodule voor POH-GGZ organisaties. De welkomstmodule kan worden ingezet nadat de blauwdruk is aangepast naar de persoonlijke voorkeuren van de instelling. De welkomstmodule is 'mobile first' en volledig in de app (evenals via het webplatform) te doorlopen. 

Hoe ziet de welkomstmodule eruit? 

De module bestaat uit 6-7 onderdelen die deels zijn gevuld met content van Minddistrict en deels worden opgevuld met content van de instelling. De module biedt veel eigen keuzemomenten voor de cliënten en bevat nieuwe illustraties en video’s. De volgorde van de onderdelen en opvulling van de pagina’s kan per instelling worden aangepast. Hieronder volgt de aanbevolen volgorde: 

  • Introductie welkomstmodule; 
  • Informatie over de instelling; 
  • Informatie over de behandeling; 
  • Voorbereidende vragen aan de cliënt; 
  • Psycho-educatie klachten (alleen in welkomstmodule GGZ, niet voor POH); 
  • Laagdrempelige tips voor de cliënt; 
  • Afsluiting. 

 

Hoe kun je aan een welkomstmodule komen? 

De module is niet standaard te vinden in de catalogus van Minddistrict omdat deze eerst moet worden aangepast naar je eigen organisatie. Wil je er gebruik van maken, neem dan contact op met je accountmanager of via de website van Minddistrict

Over de module

De welkomstmodule is ontwikkeld door Minddistrict. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van hulpverleners en ervaringsdeskundigen. De module is ontwikkeld door Intervention Developers Ilona Hartog, Renske Gommer, Ida van Berkum, Joost Rouw en Jacqueline Stam. 

 Kosten

Minddistrict en de producten die ze maken hebben 1 doel: het digitaal ondersteunen van mensen die een gedragsverandering maken op hun route naar herstel. Die routes zijn verschillend, en kunnen door verschillende organisaties begeleid worden. Of het nu gaat om preventie of nazorg, of het gaat om een klinische setting of helemaal niet.  

De modules van minddistrict zijn niet los te gebruiken. Voor meer informatie zoals kosten kan er contact opgenomen worden via het contact formulier

Meer weten?

 

Fit for eMental Health (EMH) 

Om een online behandeling vorm te geven is het belangrijk een gesprek aan te gaan met de cliënt over het vormgeven van een dergelijke behandeling. Uit onderzoek zijn er zes items naar voren gekomen die dienen als gespreksonderwerpen om samen tot een goede vorm van online behandelen te komen: shared decision-making. De items worden dus niet zelfstandig door de patiënt ingevuld, maar tijdens een gesprek. Het is de bedoeling dat behandelaar en cliënt samen het juiste antwoord markeren. Maak daarbij altijd een afweging tussen de inschatting van je cliënt en die van jezelf en probeer tot overeenstemming te komen.