Overzicht

Zorg goed voor jezelf

Module voor volwassenen die meer aandacht willen besteden aan een gezonde manier van leven
Zorg goed voor jezelf

Een gezonde leefstijl zouden we allemaal wel willen: lekker in je vel zitten, beter slapen en genoeg energie. Toch kan het er wel eens bij inschieten. Deze herstelgerichte module kan een zorgverlener inzetten bij volwassenen die meer aandacht willen besteden aan een gezonde manier van leven. De module ‘Zorg goed voor jezelf’ is ontwikkeld voor een brede doelgroep: van mensen die niet lekker in hun vel zitten tot mensen die herstellen van een ernstige psychiatrische aandoening. 

Het doel van de module is meer grip krijgen op je eigen gezondheid en een actieplan opstellen om hier zelf mee aan de slag te gaan. Het volgende wordt behandeld: 

  • Er wordt uitgelegd waarom een gezonde leefstijl belangrijk is. 
  • De gebruiker maakt een oefening om te ontdekken waar hij wel en niet tevreden over is en krijgt tips voor het aannemen van een gezonde leefstijl. 
  • Een haalbaar doel en actieplan worden opgesteld binnen het domein gezondheid. Dit doel wordt regelmatig geëvalueerd totdat het doel is behaald.

 

Onderdeel van deze module is het maken van een actieplan. Plannen helpen namelijk met het bereiken van een doel.

De cliënt krijgt informatie en gaat aan de slag met oefening(en) om de eigen leefstijl in kaart te brengen. Ook zijn er filmpjes waarin een professional en/of een cliënt uitleg geeft of vertelt over zijn of haar ervaringen. Bijvoorbeeld over welke aspecten van leefstijl zij hebben veranderd. Er wordt een actieplan geactiveerd waarmee de cliënt een doel kan stellen op het gebied van gezondheid. Er worden praktische tips gegeven om dit doel te bereiken.

De module kan los ingezet worden, maar is tevens onderdeel van een groep interventies die gezamenlijk geschikt zijn bij herstel na een langere periode van psychische klachten. In dat geval raden we aan om eerst de startmodule 'Hoe sla jij de weg naar herstel in?' in te zetten.

Minddistrict in samenwerking met

De module is ontwikkeld door Liesan Braakhuis en Daniëlle Revers van Minddistrict in samenwerking met Michiel Bahler, René Keet, Peter Burger, Suzanne Rugenbrink, Bianca Westmeijer, Annette Furnemond, Heleen Begheyn, Petra Tamis, Judie Davelaar, Ingrid van Vuuren, Koen van Stiphout, Wanda de Wijn en Stephanie Burrie van GGZ Noord-Holland-Noord. Ook Marlies de Groot van de Reiner van Arkel Groep was bij de ontwikkeling betrokken.

Kosten

Minddistrict en de producten die ze maken hebben 1 doel: het digitaal ondersteunen van mensen die een gedragsverandering maken op hun route naar herstel. Die routes zijn verschillend, en kunnen door verschillende organisaties begeleid worden. Of het nu gaat om preventie of nazorg, of het gaat om een klinische setting of helemaal niet.  

De modules van minddistrict zijn niet los te gebruiken. Voor meer informatie zoals kosten kan er contact opgenomen worden via het contact formulier

Meer weten?

 

Fit for eMental Health (EMH) 

Om een online behandeling vorm te geven is het belangrijk een gesprek aan te gaan met de cliënt over het vormgeven van een dergelijke behandeling. Uit onderzoek zijn er zes items naar voren gekomen die dienen als gespreksonderwerpen om samen tot een goede vorm van online behandelen te komen: shared decision-making. De items worden dus niet zelfstandig door de patiënt ingevuld, maar tijdens een gesprek. Het is de bedoeling dat behandelaar en cliënt samen het juiste antwoord markeren. Maak daarbij altijd een afweging tussen de inschatting van je cliënt en die van jezelf en probeer tot overeenstemming te komen.