Overzicht

Probleem in kaart, route naar herstel

Cliënten met lichte tot matig ernstige psychische problematiek brengen in deze kortdurende interventie hun problemen en klachten in kaart.
Probleem in kaart, route naar herstel

Een module die ondersteunt bij probleemverheldering, coping en motivatie voor gedragsverandering

Deze module is een kortdurende interventie bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige psychische problematiek. Het doel van de module is ondersteunen bij verheldering van zijn hulpvraag, inzicht geven in de copingstijl en probleemoplossende vaardigheden en de motivatie vergroten voor het veranderen van gedrag.  

Deze module richt zich op het in kaart brengen van problemen en klachten. De cliënt wordt hiervoor ondersteund door middel van psycho-educatie, het bekijken van filmpjes van hulpverleners en ervaringsdeskundigen en het onderzoeken van de eigen klachten op fysiek, emotioneel, cognitief en gedragsmatig gebied. Ook kan men onderzoeken wat de copingstijl is en welke sterke eigenschappen hij of zij zou kunnen inzetten om op een andere manier met problemen om te gaan. Ten slotte krijgt de cliënt de gelegenheid om te werken aan het vergroten van zijn of haar motivatie voor (gedrags- en cognitieve) verandering, door het stellen van doelen en het formuleren van concrete stappen die hij of zij tijdens de behandeling zou kunnen zetten.

Voorbeeld van de module probleem in kaart

Bron: Minddistrict

De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de kennis en ervaring van hulpverleners en ervaringsdeskundigen als principes uit de positieve cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, theorieën over motivatie en gedragsverandering en motiverende gespreksvoering.

Hoe gebruik je de module?

De module bestaat uit 3 hoofdstukken, 2 mijlpalen en 3 verzendmomenten. De module kan ingezet worden vanuit onder andere de POH-GGZ en de generalistische basis GGZ, waarbij een hulpverlener wel of geen feedback geeft. Als je ervoor kiest om de module onbegeleid in te zetten, worden de verzendmomenten automatisch reflectiemomenten. Het advies is om de antwoorden die men in deze module geeft te gebruiken om tijdens een face-to-face gesprek gezamenlijk de focus en vervolgstappen voor de ondersteuning of behandeling te bepalen.

De module is speciaal ontwikkeld voor gebruik op de mobiele telefoon via de Minddistrict app, maar kan ook op een (desktop) computer gebruikt worden. Er is ook een zelfhulp-variant van de module beschikbaar. Zie tools: Zelfhulp

Minddistrict in samenwerking met

De module is ontwikkeld door interventie ontwikkelaars Martine Huisman en Carlijn Bult van Minddistrict, in samenwerking met Erna Daamen (GZ-psycholoog), Floor van der Zee (GZ-psycholoog) van Max Ernst GGZ, Beatrijs Daenen (coördinator ehealth) en Carlein Kariemoen (cognitief Trainer) van Mondriaan, Nelleke van de Bilt (Cognitief Gedragstherapeutisch Werker VGCt) van Novadic-Kentron, Marty Dijksta (GZ-psycholoog-psychotherapeut) van GGZ Noord-Holland-Noord en een ervaringsdeskundige.

Kosten

Minddistrict en de producten die ze maken hebben 1 doel: het digitaal ondersteunen van mensen die een gedragsverandering maken op hun route naar herstel. Die routes zijn verschillend, en kunnen door verschillende organisaties begeleid worden. Of het nu gaat om preventie of nazorg, of het gaat om een klinische setting of helemaal niet.  

De modules van minddistrict zijn niet los te gebruiken. Voor meer informatie zoals kosten kan er contact opgenomen worden via het contact formulier

Meer weten?

 

Fit for eMental Health (EMH) 

Om een online behandeling vorm te geven is het belangrijk een gesprek aan te gaan met de cliënt over het vormgeven van een dergelijke behandeling. Uit onderzoek zijn er zes items naar voren gekomen die dienen als gespreksonderwerpen om samen tot een goede vorm van online behandelen te komen: shared decision-making. De items worden dus niet zelfstandig door de patiënt ingevuld, maar tijdens een gesprek. Het is de bedoeling dat behandelaar en cliënt samen het juiste antwoord markeren. Maak daarbij altijd een afweging tussen de inschatting van je cliënt en die van jezelf en probeer tot overeenstemming te komen.