Overzicht

Problemen met alcohol

Deze module kan helpen bij het minderen of stoppen met alcoholgebruik.
Problemen met alcohol

In deze module worden onderwerpen behandelt die relevant zijn bij de behandeling van alcoholproblematiek, met als doel de cliënt weer grip op zijn alcohol gebruik te geven. Deze module is ontwikkeld voor volwassenen met de diagnose alcoholmisbruik of alcoholafhankelijkheid. Het doel is om de cliënt weer grip op zijn alcohol gebruik te geven en steun te bieden bij het verminderen of stoppen van het alcoholgebruik. Er worden onderwerpen behandelt die relevant zijn bij de behandeling van alcoholproblematiek zoals: inzicht in triggers, het aanleren van zelfcontrole maatregelen, omgaan met drag en het vervangen van alcoholgebruik door positief gedrag.  In elke sessie krijgt de cliënt informatie en gaat hij of zij aan de slag met één of meerdere oefening(en).

Opzet van de module 'Problemen met alcohol'

 • Welkom bij Problemen met Alcohol
 • Wat is er aan de hand?
 • Onderzoek je alcoholgebruik
 • Weet waar je het voor doet
 • Maak een plan
 • Houd de controle
 • Zelfcontrole in de praktijk
 • Omgaan met drang
 • Je hoeft het niet alleen te doen
 • Omgaan met sociale druk
 • Vrije tijd zonder alcohol
 • Klopt wat ik denk?
 • Daag je gedachten uit
 • Voorbereid de toekomst tegemoet

 

Deze module kan doorlopen worden in combinatie met het dagboek Alcohol. Met behulp van dit dagboek krijgen cliënten en hun hulpverlener inzicht in triggers om te drinken, en kunnen ze ontdekken wat helpt om niet of minder te drinken.  Zie tools: Dagboek modules voor meer informatie. 

Minddistrict in samenwerking met

De module ‘Problemen met alcohol’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met Novadic-Kentron en Verslavingszorg Noord Nederland. Minddistrict ontwikkelt content middels de gevalideerde methode 'intervention mapping', waarbij relevante literatuur, inhoudelijke experts en gebruikersinput gecombineerd worden met kennis van gedragsdeterminanten (MoA's), gedragsverandertechnieken (BCT's) en persuasive design.

Kosten

Minddistrict en de producten die ze maken hebben 1 doel: het digitaal ondersteunen van mensen die een gedragsverandering maken op hun route naar herstel. Die routes zijn verschillend, en kunnen door verschillende organisaties begeleid worden. Of het nu gaat om preventie of nazorg, of het gaat om een klinische setting of helemaal niet.  

De modules van minddistrict zijn niet los te gebruiken. Voor meer informatie zoals kosten kan er contact opgenomen worden via het contact formulier

Meer weten?

 

Fit for eMental Health (EMH) 

Om een online behandeling vorm te geven is het belangrijk een gesprek aan te gaan met de cliënt over het vormgeven van een dergelijke behandeling. Uit onderzoek zijn er zes items naar voren gekomen die dienen als gespreksonderwerpen om samen tot een goede vorm van online behandelen te komen: shared decision-making. De items worden dus niet zelfstandig door de patiënt ingevuld, maar tijdens een gesprek. Het is de bedoeling dat behandelaar en cliënt samen het juiste antwoord markeren. Maak daarbij altijd een afweging tussen de inschatting van je cliënt en die van jezelf en probeer tot overeenstemming te komen.