Overzicht

Psycho-educatie

Psycho-educatie over verschillende psychologische problemen als: bipolaire stoornis, persoonlijkheids-stoornissen, persoonlijkheids-problemen, ADHD, autisme, agressie, depressie, paniek, minder piekeren
Psycho-educatie

Het betreft 10 verschillende modules die alle ten doel hebben meer inzicht te geven in de klacht of stoornis waar iemand mee zit.

In elke sessie krijgt de cliënt informatie, leest de cliënt de oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat aan de slag met één of meerdere oefeningen. In de sessies staan filmpjes van een behandelaar en een ervaringsdeskundige; zij geven tips of informatie. In de de oefening van de eerste sessie stelt de cliënt vragen op die hij of zij heeft met betrekking tot de stoornis of klacht. Aan het eind van elke sessie geeft de cliënt aan welke van de door hem of haar opgestelde vragen er beantwoord zijn, welke vragen er bij zijn gekomen en welke vragen blijven staan.

Enkele modules uitgelicht:

Psycho-educatie Persoonlijkheidstoornissen

Het doel van de module is het vergroten van kennis over de betekenis van persoonlijkheid, de diagnose persoonlijkheidsstoornis, mogelijkheden voor behandeling en het betrekken van de omgeving. Verder wordt gefocust op het vergroten van hoop en motivatie.

In deze module leert de cliënt over persoonlijkheid, de diagnose persoonlijkheidsstoornis, de mogelijkheden voor behandeling en het betrekken van de omgeving bij deze diagnose en behandeling. In elke sessie krijgt de cliënt informatie, leest de cliënt de oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat aan de slag met één of meerdere oefeningen. In de sessies staan filmpjes van een behandelaar en een ervaringsdeskundige; zij geven tips of informatie. In de de oefening van de eerste sessie stelt de cliënt vragen op die hij of zij heeft met betrekking tot de persoonlijkheidsstoornis. Aan het eind van elke sessie geeft de cliënt aan welke van de door hem of haar opgestelde vragen er beantwoord zijn, welke vragen er bij zijn gekomen en welke vragen blijven staan.

Psycho-educatie Bipolaire stoornis

Via deze module kunnen mensen met een bipolaire stoornis en hun naasten worden voorgelicht over de stoornis. Wat is een bipolaire stoornis? De module geeft een paar eerste handvatten voor het leren omgaan met de stoornis. Een bijkomend doel is het stimuleren van de communicatie tusen naaste en cliënt. Alle relevante onderwerpen voor mensen die aan het begin staan van een behandeling voor hun bipolaire stoornis en voor diens naasten komen voorbij. Denk bijvoorbeeld aan het leven met een kwetsbaarheid, medicatie, zelfmanagement, sociaal ritme en het steunnetwerk. In de sessies krijg je informatie en tips, lees je de ervaringen van voorbeeldcliënten en ga je aan de slag met één of meerdere oefening(en).

Kosten

Minddistrict en de producten die ze maken hebben 1 doel: het digitaal ondersteunen van mensen die een gedragsverandering maken op hun route naar herstel. Die routes zijn verschillend, en kunnen door verschillende organisaties begeleid worden. Of het nu gaat om preventie of nazorg, of het gaat om een klinische setting of helemaal niet.  

De modules van minddistrict zijn niet los te gebruiken. Voor meer informatie zoals kosten kan er contact opgenomen worden via het contact formulier

Meer weten?

 

Fit for eMental Health (EMH) 

Om een online behandeling vorm te geven is het belangrijk een gesprek aan te gaan met de cliënt over het vormgeven van een dergelijke behandeling. Uit onderzoek zijn er zes items naar voren gekomen die dienen als gespreksonderwerpen om samen tot een goede vorm van online behandelen te komen: shared decision-making. De items worden dus niet zelfstandig door de patiënt ingevuld, maar tijdens een gesprek. Het is de bedoeling dat behandelaar en cliënt samen het juiste antwoord markeren. Maak daarbij altijd een afweging tussen de inschatting van je cliënt en die van jezelf en probeer tot overeenstemming te komen.