Overzicht

Sociale vaardigheden

Met behulp van deze module worden verschillende sociale vaardigheden geïntroduceerd bij de cliënt
Sociale vaardigheden

Het doel van de module is om verschillende sociale vaardigheden te introduceren en de cliënt te laten onderzoeken aan welke sociale vaardigheden hij of zij wilt werken.

De module behandelt alle onderwerpen die relevant zijn voor dit onderwerp. Denk aan contact maken, hulp vragen, grenzen aangeven en omgaan met kritiek. In elke sessie krijgt de cliënt informatie, leest hij of zij de oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat hij of zij aan de slag met één of meerdere oefening(en). Aan het einde van de module heeft de cliënt praktische handvatten gekregen om beter om te gaan met sociale situaties die hij of zij lastig vindt.

Illustratie uit de module 'Sociale Vaardigheden'. Bron: Minddistrict

De Sociale vaardigheden modules bevatten korte inspirerende psycho-educatie over de betreffende sociale vaardigheid, opgevolgd door één of meerdere vaardigheidsoefeningen. In de modules wordt een actieplan opgesteld waarbij de cliënt een persoonlijk doel bij de betreffende sociale vaardigheid formuleert. De cliënt kan vervolgens bijhouden hoe het met dit doel gaat en verder oefenen met de vaardigheidsoefening(en). Aan het einde van de modules wordt er kort geëvalueerd hoe het met het doel gaat.
 • Sociale vaardigheden: sociale vaardigheden in kaart
 • Sociale vaardigheden: complimenten
 • Sociale vaardigheden: ‘nee zeggen’
 • Sociale vaardigheden: contact maken
 • Sociale vaardigheden: contact onderhouden
 • Sociale vaardigheden: gevoelens uiten
 • Sociale vaardigheden: omgaan met de gevoelens van anderen
 • Sociale vaardigheden: onderhandelen
 • Sociale vaardigheden: hulp vragen
 • Sociale vaardigheden: grenzen aangeven
 • Sociale vaardigheden: hoe weiger je drankjes?

 

Actieplan

Onderdeel van deze module is het maken van een actieplan. Plannen helpen namelijk met het bereiken van een doel. 

Kosten

Minddistrict en de producten die ze maken hebben 1 doel: het digitaal ondersteunen van mensen die een gedragsverandering maken op hun route naar herstel. Die routes zijn verschillend, en kunnen door verschillende organisaties begeleid worden. Of het nu gaat om preventie of nazorg, of het gaat om een klinische setting of helemaal niet.  

De modules van minddistrict zijn niet los te gebruiken. Voor meer informatie zoals kosten kan er contact opgenomen worden via het contact formulier

Meer weten?

 

Fit for eMental Health (EMH) 

Om een online behandeling vorm te geven is het belangrijk een gesprek aan te gaan met de cliënt over het vormgeven van een dergelijke behandeling. Uit onderzoek zijn er zes items naar voren gekomen die dienen als gespreksonderwerpen om samen tot een goede vorm van online behandelen te komen: shared decision-making. De items worden dus niet zelfstandig door de patiënt ingevuld, maar tijdens een gesprek. Het is de bedoeling dat behandelaar en cliënt samen het juiste antwoord markeren. Maak daarbij altijd een afweging tussen de inschatting van je cliënt en die van jezelf en probeer tot overeenstemming te komen.