Overzicht

Voorlichting psychotische stoornissen

Psycho-educatie voor volwassenen met een psychotische stoornis
Voorlichting psychotische stoornissen

De module is ontwikkeld voor volwassenen met een psychotische stoornis en wordt afgewisseld met groepsbijeenkomsten of individuele face – to – face gesprekken.  

Het doel van de module is dat de cliënt een beter inzicht krijgt in het ziektebeeld, de diagnostiek en de behandeling van een psychotische stoornis. Daarnaast staan de acceptatie van de stoornis en het vergroten van de autonomie van de cliënt centraal. In de sessies krijgt de cliënt informatie en tips, leest de ervaringen van een voorbeeldcliënt en gaat aan de slag met één of meerdere oefeningen. In elke sessies zitten filmpjes waarin een professional uitleg geeft of een cliënt vertelt over zijn of haar ervaringen. Aan het einde van de module heeft de cliënt meer inzicht in wat het leven met een psychotische stoornis inhoudt.  

De cliënt krijgt psycho-educatie over psychoses en de invloed van een psychotische stoornis op het leven van de cliënt. Daarnaast staan de werking van medicatie, het belang van een sociaal netwerk en balans tussen draaglast en draagkracht centraal. In de sessies krijgt de cliënt informatie en tips, leest de ervaringen van een voorbeeldcliënt en kan aan de slag met één of meerdere oefeningen. In elke sessies zitten filmpjes waarin een professional uitleg geeft of een cliënt vertelt over zijn of haar ervaringen.

Opzet van 'Voorlichting psychotische stoornissen'

  • Welkom
  • Wat is een psychose?
  • Wat is er aan de hand?
  • Medicatie, alcohol en drugs
  • Naasten zijn belangrijk
  • Inbreuk op je leven
  • Grip op je leven: draaglast en draagkracht
  • Herken je vroege voortekenen
  • De psychose achter de rug: Hoe nu verder?

 

Minddistrict in samenwerking met

De sessies zijn ontwikkeld door Liesan Braakhuis van Minddistrict in samenwerking met Gillian Huijsse, Ellen Pijlman en Teresia de Vries van Dimence. Ook Peter Martens van de Reinier van Arkelgroep en Timo Hendriks van GGZ Delfland waren bij de ontwikkeling betrokken.

Kosten

Minddistrict en de producten die ze maken hebben 1 doel: het digitaal ondersteunen van mensen die een gedragsverandering maken op hun route naar herstel. Die routes zijn verschillend, en kunnen door verschillende organisaties begeleid worden. Of het nu gaat om preventie of nazorg, of het gaat om een klinische setting of helemaal niet.  

De modules van minddistrict zijn niet los te gebruiken. Voor meer informatie zoals kosten kan er contact opgenomen worden via het contact formulier

Meer weten?

 

Fit for eMental Health (EMH) 

Om een online behandeling vorm te geven is het belangrijk een gesprek aan te gaan met de cliënt over het vormgeven van een dergelijke behandeling. Uit onderzoek zijn er zes items naar voren gekomen die dienen als gespreksonderwerpen om samen tot een goede vorm van online behandelen te komen: shared decision-making. De items worden dus niet zelfstandig door de patiënt ingevuld, maar tijdens een gesprek. Het is de bedoeling dat behandelaar en cliënt samen het juiste antwoord markeren. Maak daarbij altijd een afweging tussen de inschatting van je cliënt en die van jezelf en probeer tot overeenstemming te komen.