Overzicht

VraagApp

Mensen die de samenleving complex vinden kunnen via VraagApp snel antwoord krijgen van vrijwilligers 2.0 op hun alledaagse vragen.
VraagApp

VraagApp is een app voor mensen (met een verstandelijke beperking) die de samenleving ingewikkeld vinden. Zij hebben vaak een begeleider, maar zien die bijvoorbeeld maar één keer in de week. VraagApp voorkomt dat kleine vragen groten problemen worden en ondersteunt vragenstellers in hun zelfstandigheid. 

VraagApp koppelt mensen met een vraag aan flexibele vrijwilligers. Als vragensteller open je de app en stel je je vraag door hem in te typen of in te spreken. De vraag wordt dan naar een aantal vrijwilligers gestuurd. De eerste vrijwilliger die de vraag oppakt  komt met de vragensteller in een chatgesprek. Binnen een paar minuten is de vragensteller blij, omdat hij weet wat hij moet doen. Ook de vrijwilliger tevreden omdat hij/zij iemand heeft kunnen helpen. VraagApp is ontwikkeld in samenwerking met de LFB. 

Door gebruik te maken van de VraagApp:

  • Durft de cliënt meer en doet meer (mensen met een beperking zijn hierdoor zelfstandiger) 
  • Ontvangt de cliënt snel antwoord (vrijwilligers zijn goed bereikbaar en reageren dus snel) 
  • Ervaart de cliënt minder stress 
  • Kan de cliënt de app makkelijk eigen maken 

Hoe werkt de app?

De VraagApp werkt heel eenvoudig en kun je gebruiken voor vragen stellen over een lastige brief, ingewikkelde regels, koken, het huishouden en openbaar vervoer. Op ieder moment van de dag. Je kunt zoveel vragen stellen als je wil. Daarnaast stel je de vraag anoniem en kan de vrijwilliger die de vraag beantwoord later geen contact met je opnemen. 

Als vragensteller open je de app als je een alledaagse vraag hebt. 

Een voorbeeld
Sara heeft een vraag over het Openbaar Vervoer. Ze opent de app, klikt op ‘Openbaar Vervoer’ en stelt haar vraag via tekst of spraak. 

De app stuurt haar vraag naar een paar vrijwilligers tegelijk. In dit voorbeeld mensen die vragen willen beantwoorden over het openbaar vervoer. Deze mensen krijgen gelijktijdig de vraag op hun smartphone. De eerste vrijwilliger die de vraag accepteert komt in contact met Sara. Bij de andere mensen verdwijnt het bericht van het telefoonscherm. Zij kunnen een andere keer helpen. 

De vragensteller en de vrijwilliger hebben contact via de app. Binnen korte tijd is Sara blij omdat ze weet wat ze moet doen. De vrijwilliger is blij dat hij iemand geholpen heeft. 

Eventuele begeleiders zijn blij omdat ze meer tijd over houden voor complexe / ontwikkelvragen van de cliënt.

De VraagApp is gratis via de Appstore of Google Play te downloaden. 

Beveiliging

Om de VraagApp zo veilig mogelijk te maken zijn er een aantal maatregelen genomen:

  • De vrijwilliger ziet alleen de voornaam van de vragensteller
  • De 06 nummer van de vragensteller is onbekend bij de vrijwilliger
  • Gesprekken worden niet met anderen gedeel. 

 

Voorbeelden

 

 

Voorbeeld van een vraag