Overzicht

Zelfbeeld

Herstelgerichte module gericht op het verbeteren van het zelfbeeld met behulp van CGT
Zelfbeeld

De module kan worden ingezet bij volwassenen met een negatief zelfbeeld en uiteenlopende (psychische) problematiek. De module richt zich op oefeningen rondom het zelfbeeld, zodat cliënten kunnen oefenen met het verstevigen van het zelfbeeld. 

Deze module richt zich op oefeningen rondom het zelfbeeld. Dit gebeurt door middel van het lezen van psycho-educatie, het bekijken van filmpjes van hulpverleners en ervaringsdeskundigen en het onderzoeken van het eigen zelfbeeld. De deelnemer maakt oefeningen gericht op het ontwikkelen van aandacht voor positieve eigenschappen, zoals positieve zelfspraak en het positieve geheugensteuntje. Ook wordt het gevoel van zelfvertrouwen gestimuleerd met oefeningen zoals bijvoorbeeld positieve imaginatie.

De module bestaat uit 6 hoofdstukken. De hulpverlener kan kiezen om wel of geen feedback te geven op de oefeningen in de module. Naast deze module wordt het dagboek ‘positieve ervaring’ gebruikt en het dagboek ‘Jouw goede nieuws’.  

Daarnaast is er ook een zelfhulp variant van deze module beschikbaar. In deze korte zelfhulptraining ‘Zelfbeeld’ krijgen mensen handvatten gericht op een realistischer, positiever zelfbeeld. Cliënten kunnen lezen over psycho-educatie over het ontstaan en de gevolgen van een negatief zelfbeeld en wat over wat een realistisch zelfbeeld en zelfcompassing inhouden. Daarnaast kan er naar filmpjes gekeken worden waar hulpverleners en ervaringsdeskundigen aan het woord komen. Vervolgens wordt de eigen zelfbeeld in kaar gebracht en kan de cliënt vanaf een andere kant kijken naar waar hij of zij ontevreden over is. Tot slot wordt er geoefend met een positieve zelfspraak. Mensen met toegang tot de Minddistrict app kunnen de zelfhulptraining ‘Zelfbeeld’ zelf kiezen uit de zelfhulp catalogus. 

De module is speciaal ontwikkeld voor gebruik op de mobiele telefoon via de Minddistrict app, maar kan ook op een (desktop) computer gebruikt worden.

Over de module

De module ‘Zelfbeeld’ is ontwikkeld door Minddistrict. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van hulpverleners en ervaringsdeskundigen.

Kosten

Minddistrict en de producten die ze maken hebben 1 doel: het digitaal ondersteunen van mensen die een gedragsverandering maken op hun route naar herstel. Die routes zijn verschillend, en kunnen door verschillende organisaties begeleid worden. Of het nu gaat om preventie of nazorg, of het gaat om een klinische setting of helemaal niet.  

De modules van minddistrict zijn niet los te gebruiken. Voor meer informatie zoals kosten kan er contact opgenomen worden via het contact formulier

Meer weten?

 

Fit for eMental Health (EMH) 

Om een online behandeling vorm te geven is het belangrijk een gesprek aan te gaan met de cliënt over het vormgeven van een dergelijke behandeling. Uit onderzoek zijn er zes items naar voren gekomen die dienen als gespreksonderwerpen om samen tot een goede vorm van online behandelen te komen: shared decision-making. De items worden dus niet zelfstandig door de patiënt ingevuld, maar tijdens een gesprek. Het is de bedoeling dat behandelaar en cliënt samen het juiste antwoord markeren. Maak daarbij altijd een afweging tussen de inschatting van je cliënt en die van jezelf en probeer tot overeenstemming te komen.