Overzicht

Zelfhulp modules

Diverse modules die cliënten onbegeleid kunnen doorlopen
Zelfhulp modules

Alle zelfhulp modules kunnen via de app van Minddistrict doorlopen worden. De volgende zelfhulp modules zijn onder andere interessant voor de forensische zorg:

 • Probleem in kaart

Met deze korte zelfhulptraining kunnen mensen hun eigen situatie in kaart brengen en inzicht krijgen in wat er speelt

 • Zelfbeeld

De training biedt handvatten gericht op een realistischer, positiever zelfbeeld

 • Mindfulness

Train jezelf om je aandacht in het hier-en-nu te brengen

 • Oefenen met ontspannen

Zelfhulptraining waarin je oefent met ontspannen

 • Zorgen voor iemand naast jou

Voor iedereen die betrokken is bij de zorg voor een naaste met psychische klachten

 

Probleem in kaart 

https://www.minddistrict.com/nl-nl/catalogus/zelfhulp-je-probleem-in-kaart  

In deze korte zelfhulptraining kunnen mensen beginnen met het in kaart brengen van de eigen situatie. Eerst onderzoekt de deelnemer waar hij of zij tegenaan loopt. Er wordt nagegaan wat hij of zij merkt aan zijn of haar lichaam, gevoelens, denken en gedrag als het niet goed gaat. Vervolgens denkt de deelnemer na over wat hem of haar helpt in het omgaan met problemen en inventariseert zijn of haar sterke kanten. Tot slot bereidt de deelnemer een eerste positieve stap voor.  

Mensen met toegang tot de Minddistrict app kunnen de zelfhulptraining ‘probleem in kaart’ zelf kiezen uit de zelfhulp catalogus. Er is ook een online module beschikbaar die bedoeld is voor mensen met lichte tot matige ernstige psychische problematiek. De module kan onbegeleid en begeleid ingezet worden.  

Informatiefilmhttps://youtu.be/Ty5s7KubTnE  

Zelfbeeld 

https://www.minddistrict.com/nl-nl/catalogus/zelfhulp-zelfbeeld 

Met deze korte zelfhulptraining ‘Zelfbeeld’ krijgen mensen handvatten gericht op een realistischer, positiever zelfbeeld. Cliënten kunnen lezen over psycho-educatie over het ontstaan en de gevolgen van een negatief zelfbeeld en wat over wat een realistisch zelfbeeld en zelfcompassie inhouden. Daarnaast kan er naar filmpjes gekeken worden waar hulpverleners en ervaringsdeskundigen aan het woord komen. Vervolgens wordt de eigen zelfbeeld in kaar gebracht en kan de cliënt vanaf een andere kant kijken naar waar hij of zij ontevreden over is. Tot slot wordt er geoefend met een positieve zelfspraak.  

Mensen met toegang tot de Minddistrict app kunnen de zelfhulptraining ‘Zelfbeeld’ zelf kiezen uit de zelfhulp catalogus. Er is ook een online module beschikbaar die bedoeld is voor volwassenen met een negatief zelfbeeld zodat zij kunnen oefenen met het verstevigen van het zelfbeeld. Daarnaast kan in samenhang met deze zelfhulp ‘zelfbeeld’ gebruik worden gemaakt van het dagboek ‘positieve ervaringen’.   

Mindfulness 

https://www.minddistrict.com/nl-nl/catalogus/zelfhulp-mindfulness 

In deze korte zelfhulptraining ‘Mindfulness’ kunnen cliënten zelfstandig aan de slag met mindfulnessoefeningen waarmee ze zichzelf trainen om de gedachten in het hier-en-nu te brengen. Cliënten lezen in deze module over de voordelen van mindfulness en bekijkt een animatiefilmpje over mindfulness. Daarnaast wordt er kennis opgedaan over leven op de automatische piloot, oordelen over ervaringen en de doen-en-zijn modus. Gedurende de module oefent de cliënt met behulp van geluidsfragmenten met de rozijnoefening, bodyscan, 3-minuten-ademruimte en een korte zitmeditatie. Er zijn instructiefilmpjes aanwezig waarin een mindfulnesstrainer uitlegt hoe de oefeningen thuis gedaan kunnen worden. Tot slot is er informatie beschikbaar over hoe mindful te blijven in de toekomst en wordt er teruggeblikt op de module.  

Mensen met toegang tot de Minddistrict app kunnen de zelfhulptraining ‘Mindfulness zelf kiezen uit de zelfhulp catalogus. Er is ook een online module beschikbaar die bedoeld is voor volwassenen doe veel piekeren en last hebben van stress en lichamelijke klachten. Het doel van de module is om kennis en vaardigheden op te doen om meer mindful in het leven te staan. Daarnaast kan in samenhang met deze zelfhulp ‘Mindfulness’ gebruik worden gemaakt van het dagboek ‘Mindfulness’.   

Oefenen met ontspannen 

https://www.minddistrict.com/nl-nl/catalogus/zelfhulp-oefenen-met-ontspannen

Veel mensen hebben last van spanning of stress. Als iemand een moeilijke tijd doormaakt of is begonnen aan het werken aan verandering, kan de stress in eerste instantie verergeren. Met deze korte zelfhulptraining kunnen mensen zelf aan de slag met oefenen met ontspannen, en dat op hun eigen mobiele telefoon.

Het oefenen met ontspannen gebeurt door het lezen van psycho-educatie over spanning en het bekijken van filmpjes van hulpverleners en ervaringsdeskundigen. Ook oefent men met behulp van audio-bestanden met een ademhalings- en een spierontspanningsoefening. Tot slot denken de deelnemers van de zelfhulptraining na over hoe zij van ontspannen een gewoonte kunnen maken. 

Tijdens het doorlopen van de zelfhulptraining wordt het dagboek 'ontspannen' automatisch geactiveerd. In dit dagboek kan worden bijgehouden wat men heeft gedaan om te ontspannen en welk effect dit had op de spanning. 

Zorgen voor iemand naast jou

https://www.minddistrict.com/nl-nl/catalogus/zorgen-voor-iemand-naast-jou

Of het een partner, ouder, kind, vriend of vriendin is: er zijn veel mensen die zorgen voor iemand naast hen. Zorgen voor iemand met psychische klachten heeft ook effect op iemands eigen leven. Deze zelfhulpmodule geeft meer informatie over diverse klachten en stoornissen, en geeft tips en handvatten voor de naaste om mee aan de slag te gaan.

In deze module krijgt de cliënt informatie over mantelzorg. Uitdagingen en de rollen die je vervult als naaste worden besproken. De gebruiker kan meer lezen over verschillende psychische klachten en tips krijgen hoe hij of zij daar adequaat mee kan gaan. Er wordt toegelicht wat er gedaan kan worden in een crisis. Vervolgens kan de gebruiker kiezen uit 1 van onderstaande onderwerpen om mee aan de slag te gaan:

 • Draagkracht en draaglast
 • Grenzen aangeven
 • Grip op gedachten en gevoelens
 • Voor jezelf zorgen
 • Steun vinden
 • In gesprek met elkaar

 

De module wordt afgesloten met een terugblik en een vooruitblik. De gebruiker krijgt de optie om een dagboek te bijhouden om stil te blijven staan met hoe het met hem/haar gaat.

Kosten

Minddistrict en de producten die ze maken hebben 1 doel: het digitaal ondersteunen van mensen die een gedragsverandering maken op hun route naar herstel. Die routes zijn verschillend, en kunnen door verschillende organisaties begeleid worden. Of het nu gaat om preventie of nazorg, of het gaat om een klinische setting of helemaal niet.  

De modules van minddistrict zijn niet los te gebruiken. Voor meer informatie zoals kosten kan er contact opgenomen worden via het contact formulier

Meer weten?

 

Fit for eMental Health (EMH) 

Om een online behandeling vorm te geven is het belangrijk een gesprek aan te gaan met de cliënt over het vormgeven van een dergelijke behandeling. Uit onderzoek zijn er zes items naar voren gekomen die dienen als gespreksonderwerpen om samen tot een goede vorm van online behandelen te komen: shared decision-making. De items worden dus niet zelfstandig door de patiënt ingevuld, maar tijdens een gesprek. Het is de bedoeling dat behandelaar en cliënt samen het juiste antwoord markeren. Maak daarbij altijd een afweging tussen de inschatting van je cliënt en die van jezelf en probeer tot overeenstemming te komen.